Gezond Leven lanceert vragenlijst rond opleidingsaanbod

Het Vlaams Instituut Gezond Leven heeft tot doel Vlaanderen gezonder te maken. Gezond Leven wil iedereen op een toegankelijke manier ondersteunen om gezond(er) te leven, in een gezonde omgeving. De organisatie lanceert daarom een enquête om te polsen naar de interesses en voorkeuren van zorginstellingen rond het opleidingsaanbod op dat vlak.

Gezond Leven werkt momenteel een opleidingsaanbod uit naar zorgorganisaties. Zij kunnen immers een verschil maken in het bevorderen van een gezonde leefstijl en het voorkomen van ziekte bij hun patiënten/cliënten. Via een vragenlijst wil Gezond Leven graag zicht krijgen op de interesses en voorkeuren van zorginstellingen met betrekking tot de inhoud en vorm van het opleidingsaanbod. Het invullen van de vragenlijst neemt niet meer dan 10 minuten in beslag, en is zeer waardevolle input voor het ontwikkelen van een aanbod op maat van zorgorganisaties. U kan de vragenlijst invullen tot en met vrijdag 3 september. Alle antwoorden worden uiteraard anoniem verwerkt. 

Klik hier door naar de vragenlijst