Gezocht: procesbegeleiders voor thema ondervoeding en mondzorg

Begin 2018 lanceerde de Vlaamse overheid een subsidieproject waarbij voorzieningen in zorg en welzijn hulp krijgen van een procesbegeleider. In eerste instantie richt men zich op woonzorgcentra. Momenteel is men op zoek naar procesbegeleiders voor het thema ondervoeding en mondzorg.  

Voor deze opdracht sta je voor het thema mondzorg in nauw contact met de partnerorganisatie Gezonde Mond en voor ondervoeding met de partnerorganisatie Vlaams Instituut Gezond Leven.

Opdracht 

  • Als procesbegeleider ondersteun je het woonzorgcentrum gedurende minimum 2 jaar bij het implementeren van een preventiemethodiek rond mondzorg of ondervoeding. Dat doe je met de hulp van een draaiboek en bijhorende materialen. 
  • Het traject dat je start per woonzorgcentrum neemt maximum 65 contacturen in beslag voor de methodiek. 
    • Je volgt een opleiding met een algemeen deel over de procesbegeleiding waarbij het op dag 1gaat over het stappenplan om een methodiek te implementeren, de theoretische onderbouwing en praktische afspraken. Op dag 2 leer je coachingsvaardigheden. Daarnaast volg je ook een opleiding over mondzorg of ondervoeding die maximum drie dagen duurt. De data voor het algemeen deel liggen vast. Dag 1 valt op 6 of 7 november 2018, dag 2 valt op 15 of 29 november 2018. Je kiest zelf 2 dagen uit.
  • Het aantal te begeleiden woonzorgcentra wordt besproken in overleg met de partnerorganisatie.
  • Je rapporteert de voortgang van het project volgens afspraken/instructies duidelijk aan de partnerorganisatie. 
  • Je neemt verplicht deel aan 1 intervisie per jaar
  • Als procesbegeleider moet je de woonzorgcentra in je regio kunnen bereiken.  

Aanbod 

Je ontvangt een subsidie van 78 euro per contactuur (onder voorbehoud van goedkeuring minister van begroting). Dat bedrag dekt de contacturen met het woonzorgcentrum, de tijd voor voorbereiding, registratie, verslaggeving en evaluatie voor het traject, de kilometervergoeding (of andere reisonkosten) van en naar het woonzorgcentrum en telefonische of andere vormen van communicatie (vb. e-mail, skype …) met het woonzorgcentrum. 

Solliciteren

Voor algemene vragen over het project kan je terecht bij stien.vandierendonck@gezondleven.be