Gezocht: eigenzinnige 75-plussers met een mening

Voor een nieuw project zijn Victoria Deluxe, een sociaal en artistiek huis voor verhalenvertellers, en Ann Peuteman, redactrice bij het weekblad Knack die zich al jaren in het leven van 80-plussers verdiept, op zoek naar 75-plussers die:

  • zich ertegen verzetten dat iedereen hun de hele tijd zegt wat ze moeten doen alleen maar omdat ze ouder worden.
  • graag zouden hebben dat er nog een beroep wordt gedaan op al hun levenservaring en expertise. 
  • zich ergeren aan de eenzijdige manier waarop ouderen in de media worden opgevoerd en in beeld gebracht.
  • het verschrikkelijk vinden dat hun mening haast nooit meer wordt gevraagd of er niet meer toe lijkt te doen.
  • weigeren om hun bankzaken uit handen te geven, zich aan te passen aan het dagritme van een woonzorgcentrum of hun rijbewijs in te leveren.
  • er alles aan doen om zichzelf te kunnen blijven.

Herken je jezelf in die omschrijving of ken je een 75-plusser die zich er weleens door aangesproken zou kunnen voelen, neem dan contact met ons op. Iedereen (M/V/X) komt in aanmerking. Ongeacht je woonplaats, beroep, geloofs- of andere overtuiging en afkomst. Vermeld in je bericht zeker een telefoonnummer waarop we je kunnen bereiken. Victoria Deluxe wil niet alleen graag naar jouw verhaal luisteren, maar ook van je horen wat jij vindt van de manier waarop we vandaag met ouderen omgaan. En vooral: wat we anders zouden moeten doen. Op basis van die gesprekken wil men in een latere fase een documentaire maken over manieren waarop ouderen proberen om de touwtjes van hun eigen leven zoveel mogelijk in handen te houden. 

Contact via ann@victoriadeluxe.be of per brief: Victoria Deluxe, t.a.v. Ann Peuteman - Dok Noord 4F – 102 9000 Gent