Gezocht: Creatieve initiatieven voor de zorg en ondersteuning van ouderen (met een verstandelijke beperking)

Aan de faculteit Mens en Welzijn van Hogeschool Gent voert men sinds oktober 2015 onderzoek naar de zorg en ondersteuning voor ouderen met een verstandelijke beperking. Zorgverleners hebben HoGent niet alleen op uitdagingen gewezen, maar ook op creatieve initiatieven die genomen worden. Via de inspiratiebundel Van een plaats naar een thuis voor ouderen (met een verstandelijke beperking)” wil HoGent op vraag van het werkveld deze praktijken meer zichtbaarheid geven en uitwisseling stimuleren. Om dit mogelijk te maken, hebben zij jouw inbreng nodig.

Situering

Wezenlijk bijdragen aan het recht op zorg en ondersteuning voor ouderen (met een verstandelijke beperking) vraagt om overwegingen die verder gaan dan de kwestie of iemand al dan niet ergens een plaats kan vinden.
Een recente studie aan HoGent en een denkmoment op 18 september 2018 met diverse organisaties uit het werkveld tonen dat nagedacht moet worden over hoe een thuis kan worden gecreëerd, ook wanneer mensen ouder worden.

In een complexe zorgcontext, waar middelen schaars zijn en ondersteuningsvragen veranderen, ontwikkelen zich daarom praktijken die in en met deze complexiteit vernieuwend aan de slag willen gaan, met het opzet de leefwereld en betekenisgeving van zorgvragers centraal te stellen. Tal van deze initiatieven blijven vandaag echter nog onderbelicht.

HoGent zoekt inspirerende voorbeelden die dergelijke creatieve zoektochten – met het bijhorende vallen en opstaan – kunnen demonstreren, zodat ze ook in andere settings nieuwe zoekprocessen kunnen helpen initiëren. Werk jij in een organisatie die in functie van de levenskwaliteit van ouderen (met een verstandelijke beperking) haar aanbod tracht te herdenken? Of ken je een andere werking met grotere of kleinere, maar steeds frisse ideeën op dit vlak?

Laat het aan HoGent weten via dit formulier voor 8 februari 2019.

HoGent biedt een platform om jouw inspirerende praktijk meer zichtbaarheid te geven en met anderen te delen. Twee laatstejaarsstudenten uit de professionele bachelor in de orthopedagogie komen langs om via een kort gesprek het vernieuwende initiatief, samen met jou, kernachtig en illustratief in beeld te brengen. Via een bundeling van de diverse praktijken wenst HoGent niet alleen uitwisseling te stimuleren, maar ook op een duurzame manier verder voeding te geven aan een positief, constructief en leefwereldgericht zorg- en ondersteuningsklimaat.

Voor verdere informatie, contacteer Jorrit Campens vrijblijvend via jorrit.campens@hogent of op het nummer 09 243 23 71.