Gezocht: artsen en zorgverleners voor interviewstudie 'euthanasie bij psychiatrische patiënten'

“Stop euthanasie bij psychisch lijden”, “Mogen we nu (eindelijk) vragen stellen over euthanasie bij psychisch lijden?”, “Hoe lang nog voor we de euthanasiewet evalueren?”, “Banaliseer psychisch lijden niet.” Het is slechts een greep uit de talrijke open brieven, petities en artikels die zelfs de internationale media hebben bereikt. Aangezien geen enkel ander levenseindethema de gemoederen zodanig beroert, is het hoog tijd voor onafhankelijk onderzoek en uitgebreide reflectie op de huidige euthansiepraktijk bij één van de meest kwetsbare patiëntengroepen: mensen die lijden aan psychiatrische aandoeningen. Om welke redenen voelen sommigen onder hen zich genoodzaakt om de vraag naar euthanasie te stellen? Hoe worden hun euthanasieverzoeken door artsen en zorgverleners ervaren en behandeld? Welke vragen, bezorgdheden en knelpunten verdienen een antwoord? Zijn er ook positieve aspecten te weerhouden?

De Onderzoeksgroep Zorg Rond het Levenseinde (VUB-UGent) wil deze en vele, nog onbeantwoorde en soms zelf nog onaangeroerde vragen en bezorgdheden in kaart brengen via een interviewstudie.

Voor deze interviewstudie is de onderzoeksgroep Zorg Rond het Levenseinde op zoek naar:

  • Nederlandstalige artsen (huisarts, psychiater etc.) en zorgverleners (van vrijwillige buddy tot professioneel verpleegkundigen en psychologen), werkzaam in België
  • Minstens 1 concrete ervaring met een volwassen patiënt met uitdrukkelijke euthanasievraag en hoodzakelijk lijdend aan een psychiatrische problematiek, anders dan dementie.
  • Deze concrete ervaring is gestoeld op nauwe relatie tot de patiënt met een afgewezen, een nog lopende en/of afgeronde euthanasieprocedure tijdens de afgelopen 2 jaar.

Wat wordt verwacht?

Tijdens een interview (30 - 60 minuten) staan we eerst stil bij de huidige euthanasiewet en -praktijk in het algemeen. Vervolgens zoomen we meteen in naar uw mening en concrete ervaringen rond de euthanasiewet en -praktijk bij volwassen patiënten met een psychiatrische problematiek. De locatie waar het interview plaatsvindt, mag u zelf bepalen.

Vertrouwelijkheid

Van het interview wordt een audio-opname gemaakt zodat alle aandacht naar het mondeling gesprek kan gaan. Deze audio-opname wordt meteen na transcriptie verwijderd. De anonimiteit wordt verzekerd door geen namen of andere identificeerbare verwijzingen op te nemen in de transcripten. Alle gegevens blijven vertrouwelijk en worden gecodeerd verwerkt. Het transcript wordt bewaard op een beveiligde server conform de GDPR-reglementen en met goedkeuring van de Medisch-Ethische Comités van het UZ Brussel en UZ Gent. U heeft het recht om dit transcript op te vragen, aan te passen of terug in te trekken. U heeft namelijk het recht om zich, ook na het interview, terug te trekken uit de studie, zonder dat u hier een reden voor hoeft op te geven.

Risico’s en voordelen

De studie houdt geen risico’s of extra kosten in, tenzij de tijd die u investeert in het interview. Daarom willen wij u na afloop van het interview danken met een voucher ter waarde van 30 euro. De studie houdt geen specifieke directe voordelen voor u zelf in. Daarentegen kan uw verhaal relevante inzichten opleveren die kunnen leiden tot een beter algemeen begrip van de euthanasievraag en de euthanasiepraktijk, alsook leiden tot een breder en diepgaander maatschappelijk debat.

Informatie en contactpersoon

Indien u wenst deel te nemen aan het onderzoek, nog extra vragen heeft of u zou ons in contact kunnen brengen met een patiënt die eventueel openstaat voor een interview rond dit thema, dan kan u dat laten weten via de volgende contactgegevens: