Gezocht: 26 geriatrische afdelingen voor de implementatie zorgprogramma laatste levensdagen

Het zorgprogramma laatste levensdagen voor de geriatrie helpt om kwaliteitsvolle levenseindezorg te verstrekken tijdens de laatste levensdagen van patiënten. Het verbetert de symptoomlast en het comfort tijdens de stervensfase. Dankzij financiering van Kom op tegen Kanker kunnen 26 geriatrische afdeling tussen 2018 en 2020 het zorgprogramma gratis implementeren.

Het zorgprogramma is een implementatietraject voor de afdelingen geriatrie van de ziekenhuizen. Het helpt om goede levenseindezorg te verstrekken tijdens de laatste levensdagen. Het is afgestemd op de individuele behoeften van de patiënt en de eigenheid van de geriatrische zorgsetting. Het zorgprogramma bestaat uit een zorgleidraad en begeleiding bij het implementeren van dit instrument op de afdeling geriatrie.  

Het werd ontwikkeld door een onderzoeksconsortium met ervaring in levenseinde-onderzoek en implementatie (VUB-UGent onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde). 

We zoeken 26 geriatrische afdelingen:
• 6 geriatrische afdelingen kunnen in oktober 2018 starten
• 10 geriatrische afdelingen kunnen in januari 2020 starten
• 10 geriatrische afdelingen kunnen in juli 2020 starten

Voor deze afdelingen is het traject volledig gratis. Nadien worden de training en coaching betalend.

Afdelingen kunnen zich online aanmelden via dit formulier. 

Meer info: zie bijlage.