Geneesmiddelentekort: graag snelle oplossing, in belang van de patiënt

Er dreigt in de ziekenhuizen een algemeen tekort van Paclitaxel, een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van kanker. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten laat weten dat het geneesmiddel pas ten vroegste midden december opnieuw beschikbaar zijn.

In plaats van Paclitaxel kan ook een ouder, alternatief geneesmiddel worden gebruikt, maar dat geeft meer bijwerkingen. De behandeling kan ook onderbroken worden, maar de onderbreking mag niet langer dan twee weken duren; zoniet is de gezondheidswinst niet langer optimaal. Invoer vanuit het buitenland is een andere mogelijke oplossing. In dat geval krijgen patiënten het geneesmiddel niet terugbetaald en kan de kostprijs van hun chemotherapiebehandeling oplopen tot 6000 euro.

In de afgelopen tijd deed zich al meerdere keren een probleem voor met de stockvoorraden van essentiële geneesmiddelen. Dat is een verontrustende situatie. Het kan bovendien niet de bedoeling zijn dat de patiënt moet instaan voor de supplementaire kost van een alternatief (import). We vragen de overheid om in dit dossier doortastend op te treden zodat er snel een financiële tegemoetkoming komt voor de patiënten die aangewezen zijn op de invoer van Paclitaxel. Zorgnet-Icuro vraagt ook een globale oplossing op langere termijn, zodat dergelijke incidenten in de toekomst worden vermeden.