Gelezen in Zorgwijzer: Een buffalo met dementie blijft een buffalo!

Het coronavirus zal de leeftijdscurves wel een deuk bezorgd hebben, maar niettemin blijft Vlaanderen vergrijzen. Tegen 2027 zouden we daardoor bijna 300.000 senioren meer kunnen tellen dan in 2017. Zonder spectaculaire doorbraak in de geneeskunde zal dat helaas ook meer mensen met dementie betekenen. En toch klinkt het woord ‘dementievriendelijk’ nog niet zo vertrouwd als pakweg kind-vriendelijk of milieuvriendelijk. Aan Marc Vankerkhoven, verpleegkundig paramedisch hoofd van het zorg-programma geriatrie in het AZ Maria Middelares in Gent, zal dat alvast niet gelegen hebben. Zorgwijzer vond hem bereid om wat tijd vrij te maken om de aanpak in zijn ziekenhuis nader toe te lichten.

“Wij spreken bewust over personen met dementie en niet over ‘dementen’. We beperken mensen niet tot hun beperking, maar houden er zoveel mogelijk rekening mee"

Lees hier het artikel