Geestelijke gezondheidszorg: een verantwoordelijkheid van ons allemaal

Onlangs presenteerde Zorgnet-Icuro de publicatie De mythes voorbij. Hierin pleiten we om het public health perspectief te gebruiken als leidraad in de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg. De public health benadering vertrekt vanuit objectieve, wetenschappelijke informatie – weg van enkele hardnekkige mythes – en legt de nadruk op preventie én snelle interventie. Vier experts uit verschillende sectoren geven hun visie en kijken naar de toepassing in hun beleidsdomein.

Lees nu in Zorgwijzer de reflecties van Katrien Verhegge (Opgroeien), Gwendolyn Portzky (VLESP), Raymonda Verdyck (GO! Onderwijs) en huisarts Dieter Vercammen.

--> Bekijk hier nog eens de Expert Talk met professor Ronny Bruffaerts