Geen paniek zaaien maar werken aan oplossingen

Zorgnet-Icuro reageert op beschuldigingen BEFEZO

Gisteren nam Paul Cappelier, voorzitter de Belgische Federatie voor Zorgkundigen (BEFEZO), zware beschuldigingen in de mond over het te weinig aan beschermingsmateriaal en het gebrek aan specifieke scholing van de zorgkundigen in de woonzorgcentra. Werkgevers, koepels en ziekenhuizen zijn kop van jut. Zorgnet-Icuro vreest dat dergelijke zware uithalen alleen maar paniek en angst zaaien, en allerminst bijdragen aan oplossingen. Dit is een bijzonder zware crisis, waar iedereen met de beste intenties voortdurend alleen maar zijn best doet.

Sinds de woonzorgcentra op 11 maart in lockdown gingen, zijn de directies van de woonzorgcentra bezig met het managen van de crisis. Samen met hun CRA en hun medewerkers hebben ze hun woonzorgcentra gereorganiseerd, en voortdurend nieuwe richtlijnen geïmplementeerd. De zoektocht naar voldoende beschermingsmateriaal voor het personeel was en is een voortdurende bekommernis. De woonzorgcentra zijn hierbij in sterke mate afhankelijk van de leveringen van de overheid en de situatie op de markt zijn. Er is hierover ook permanent overleg met de overheden. Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder Zorgnet-Icuro: “stellen dat het gebrek aan beschermingsmateriaal de schuld van de werkgevers is, is werkelijk een brug te ver en een slag in het gezicht van de directies die al weken 14 uur per dag en 7 op 7 aan het werken zijn”. We pikken dit niet.

Het is ook ongehoord om met een beschuldigende vinger naar de ziekenhuizen te wijzen die de zorgkundigen onvoldoende zouden ondersteunen, en de ziekenhuishygiënisten op het persoonlijke af met de vinger te wijzen. Ook in de ziekenhuizen is het alle hens aan dek om de zorg voor hun patiënten zo goed mogelijk te borgen, rekening houdend met de richtlijnen. Zorgnet-Icuro werkte vorige week samen met de federale en Vlaamse overheid aan een ondersteuningsplan voor de woonzorgcentra vanuit de ziekenhuizen. Dit staat vandaag op de agenda van de Interministeriële Conferentie. Op het terrein is die samenwerking – waar mogelijk - trouwens al bezig in de praktijk: bijvoorbeeld in Leuven, Tienen, Brussel, Gent, Kortrijk, Waregem, Antwerpen… gaan teams ter plaatsen in woonzorgcentra om gericht advies te geven over de organisatie van cohortezorg, beschermingsmateriaal enz. Waar nodig worden ziekenhuishygiënisten ingeschakeld in de mate van het mogelijke. Er zijn ook teams van Artsen zonder Grenzen die ter plaatse gaan, evenals het team Infectieziekten van de Vlaamse overheid. Het is ook wat kort door de bocht om te stellen dat honderden verpleegkundigen in de ziekenhuizen technisch werkloos zijn. Daar werden de afgelopen weken in een mum van tijd gewone afdelingen omgebouwd tot Covid-afdelingen, waar verpleegkundig personeel broodnodig is.

De snelle enquête van BEFEZO bevat antwoorden van 500 zorgkundigen op een totaal van 315.000 geregistreerde zorgkundigen. Er kunnen op zijn minst kritische kanttekeningen worden geplaatst bij de waarde van de steekproef.

Zorgnet-Icuro roept BEFEZO samen met zijn voorzitter op om niet langer beroepsgroepen en sectoren tegen elkaar op te zetten en het hoofd koel te houden. Laat ons samen werken aan oplossingen op het terrein in deze voor iedereen onzekere tijden in plaats van de schuld bij anderen te leggen.