Gebruik van ziekenhuisdata door QuintilesIMS

Vandaag publiceerde De Standaard op zijn voorpagina een artikel over het bedrijf QuintilesIMS dat momenteel in gesprek is met een aantal Belgische ziekenhuizen over een nieuw contract aangaande de captatie en verwerking van ziekenhuisdata (waaronder patiëntengegevens). We lichten hierbij graag even de historiek en de huidige stand van zaken van het dossier toe.

In het verleden werkten heel wat Belgische ziekenhuizen samen met IT-bedrijf Forcea. Die verzamelden geanonimiseerde ziekenhuisgegevens, zoals data i.v.m. personeel, financies, medicatiegebruik enz. Op basis daarvan ontvingen de ziekenhuizen een benchmark en beleidsinformatie die hen toeliet zicht te krijgen op hun positionering en hun beleid op een transparante manier aan te sturen. Sinds enkele jaren maakt Forcea deel uit van QuintilesIMS.

In mei 2018 wordt een nieuwe Europese richtlijn van kracht inzake privacy en gegevensbescherming (de zogenaamde GDPR regelgeving). Het nieuwe contract dat QuintilesIMS nu voorlegt aan de ziekenhuizen kadert in de voorbereiding op die nieuwe wetgeving, die strenger is dan de huidige. Het gebruik van zogenaamde “big data” is een belangrijk issue waarop ook zorgvoorzieningen zich volop aan het voorbereiden zijn. Het spreekt voor zich, en de wetgeving bepaalt dat ook heel strikt, dat patiëntengegevens enkel kunnen overgedragen worden als die ook volledig geanonimiseerd en gecodeerd zijn.

Samen met de Vlaamse ziekenhuizen bestudeert Zorgnet-Icuro momenteel het modelcontract dat QuintilesIMS nu voorstelt aan de ziekenhuizen.  Het gaat om een complexe en gevoelige materie waarover de grootste omzichtigheid geboden is. Uiteraard is het noodzakelijk dat de nieuwe overeenkomst volledig de nieuwe GDPR-richtlijn toepast. Na een grondige juridische analyse zal Zorgnet-Icuro met het werkveld in overleg gaan om de gevolgen voor de ziekenhuizen helder te krijgen. Het punt staat alvast geagendeerd op het eerstvolgende centraal overleg van de Vlaamse ziekenhuisdirecties.