Gebruik van psychofarmaca in woonzorgcentra - Reactie op het persbericht van de CM

Het gebruik van antidepressiva en antipsychotica bij CM-leden in een woonzorgcentrum ligt hoog, dat laat de CM vandaag via een persbericht weten. Volgens de CM gebruikt 40 % van de bewoners antidepressiva, bijna 20 % van de residenten krijgt antipsychotica toegediend. De CM-voorzitter stelt: ‘Medicatie mag niet de eerste en enige oplossing zijn’.

We ontkennen niet dat het medicatiegebruik hoog ligt, maar medicatie heeft ook vaak een bewezen nut in de behandeling. Vanzelfsprekend moet dit gepaard gaan met de nodige begeleiding en multidisciplinaire benadering van de patiënt en moeten alle andere mogelijkheden verkend worden. Domus Medica, het Vlaams Apothekersnetwerk en Zorgnet-Icuro zijn het erover eens dat het beter kan, dit zal ook extra maatregelen van het beleid vergen.

De opname in een woonzorgcentrum is een zeer ingrijpende ervaring. De ouderen dienen hun vertrouwde thuisomgeving op hoge leeftijd te verlaten, ze worden zwaar zorgbehoevend, worden geconfronteerd met fysieke aftakeling, redden het niet meer alleen… Het is normaal dat dit geen gemakkelijke overgang is en dat ouderen hierbij geconfronteerd worden met depressieve gevoelens. Daarnaast zijn er ook heel wat ouderen die reeds lange tijd voor een verblijf in een woonzorgcentrum te maken hebben met een psychische problematiek.

In eerste instantie vergt dit een interdisciplinaire aanpak. Het is voor ons van belang dat de huisarts over het medicatiegebruik in overleg gaat met de bewoner en zijn naasten en voltallige zorgteam, waar de apotheker deel van zou moeten uitmaken. Wij pleiten ervoor dat alle huisartsen zoveel mogelijk voorschrijven op basis van een (WZC specifiek) geneesmiddelenformularium. Hierbij spelen de Coördinerend Raadgevende Arts (CRA) van het woonzorgcentrum en de apotheker een cruciale rol. We pleiten dan ook voor de invoering van de functie van een coördinerend apotheker (CRAP) in woonzorgcentra.

Net als voor de CM staat kwaliteit van leven voor ons ook centraal. Door meer in te zetten op betekenisvolle activiteiten is het mogelijk om het gebruik van psychofarmaca (en vooral antidepressiva) te reduceren mét behoud van levenskwaliteit. Dit blijkt uit de resultaten van een aantal pilootprojecten in de ouderenzorg. Een versterking van de deze welzijnscomponent en alsdus extra woonzorgbegeleiding zal bijkomende middelen vergen. Hierover zijn we reeds lange tijd in gesprek met de Vlaamse overheid.

We kijken ook uit naar het aangekondigde project ‘preventiecoaches’ van de Vlaamse Overheid. Eén van de preventieprojecten gaat over de afbouw van psychofarmaca in woonzorgcentra. Door een gerichte coaching zullen de woonzorgcentra begeleid worden om het gebruik van psychofarmaca af te bouwen en in te zetten op activiteiten gericht op het verbeteren van kwaliteit van leven. We verlenen onze volle medewerking aan het project dat dit jaar nog wordt opgestart.