Ga de dialoog aan over zorg en welzijn in je gemeente!

Het is stilaan aftellen naar de lokale verkiezingen van 14 oktober. Kandidaten doen huisbezoeken, debatten worden georganiseerd, plannen en speerpunten worden in de verf gezet. De volgende legislatuur staat er heel wat te gebeuren voor zorg en welzijn in de gemeenten. Er is de reorganisatie van de eerste lijn, waarbij alle actoren nauwer gaan samenwerken in de eerstelijnszones. Daarnaast kantelen de OCMW’s in de gemeentebesturen, waardoor zorg en welzijn meer tot de kernopdrachten van de gemeente zelf zal behoren, en zal het lokaal sociaal beleid meer vorm krijgen.

Zorg en welzijn worden dus een veel belangrijker lokaal thema dan voorheen. Daarom wil Zorgnet-Icuro iedereen uitdagen en stimuleren om in dialoog te gaan met de kandidaten op de kieslijsten over de manier waarop de gemeenten zorg en welzijn in de toekomst willen vormgeven, welke accenten ze willen leggen, hoe ze als partners willen samenwerken met de verschillende zorgactoren.

Om die dialoog te faciliteren, ontwierp Zorgnet-Icuro Cruciaal Lokaal. een handige checklist met vragen die het debat kunnen voeden. Je kan de checklist hier downloaden.