Fred & Frieda verbinden Vlamingen voor meer sociaal contact

Vlaams volksvertegenwoordigers Lorin Parys (N-VA) en Jeremie Vaneeckhout (Groen), lanceren vandaag FredenFrieda.be. “Het is een initiatief waarmee we mensen verbinden en warmte in onze samenleving brengen”, zegt Lorin Parys. “Tijdens de eerste lockdown was ik even Rode Kruis vrijwilliger in een woonzorgcentrum, dan ervaar je pas wat geen bezoek krijgen teweeg brengt. Maar 1 op 4 bewoners van een woonzorgcentrum krijgt sowieso nooit bezoek, ik vond dat we daar wat aan moesten doen. 20.000 buddies vinden voor die 20.000 bejaarden zonder bezoek leek ons een haalbare kaart. En dus hebben we met heel wat organisaties de handen in mekaar geslagen.” Jeremie Vaneeckhout: “Het mooie is dat het project ondertussen gedragen wordt door meerderheid en oppositie, parlement en regering. De nood aan sociale contacten verenigt ons allemaal. Het resultaat is FredenFrieda.be.”

Hoe werkt het?

Als vrijwilliger laat je je gegevens zoals woonplaats en eventueel specifieke interesses achter op FredenFrieda.be. Het is een veilige website die je privacy respecteert. Je geeft aan of je graag een virtuele Fred of Frieda wil zijn die een kaartje wil sturen, eens bellen of beeldbellen. Of je kan kiezen om een real life buddy te worden: dat betekent dat je, wanneer het veilig kan, eens op bezoek gaat of samen op stap.

Als zorg- of welzijnsorganisatie, zoals een  dienst gezinszorg, lokaal dienstencentrum, of gehandicaptenzorgvereniging kan je een ‘vacature’ plaatsen om een buddy te vinden voor iemand die graag meer sociaal contact zou hebben. Omdat we met hetzelfde platform werken als helpdehelpers.be zorgen we voor gebruiksgemak. Veel zorg- en welzijnsorganisaties zijn daar immers al op geregistreerd, zij hoeven enkel een extra vakje aan te vinken. Voor andere organisaties, is registratie kinderspel.

Sterke rol voor middenveldorganisaties

“We hebben er heel bewust voor gekozen om geen rechtstreekse link te leggen tussen vrijwilligers en Vlamingen die meer sociaal contact willen. Er zit altijd een organisatie tussen die er mee voor zorgt dat er een goede match is en mee het contact begeleidt. Een mooie en belangrijke rol voor ons middenveld dat zo ons kostbaar sociaal weefsel versterkt,” zegt Lorin Parys.

Fred en Frieda wordt gedragen  door de Vlaamse overheid, de Vlaamse Ouderenraad, Circuit Sortie – dat mensen met en zonder beperking samenbrengt, Zorgnet-Icuro, de Vlaams Vereniging voor Steden en Gemeenten, Vlozo en Zorggezind, de koepelvereniging van de thuiszorgdiensten.

Jeremie Vaneeckhout: “Met FredenFrieda.be ondersteunen we bestaande initiatieven in hun zoektocht naar extra vrijwilligers en zoeken we naar meer warmte in de samenleving. Je hoeft niet in een woonzorgcentrum te wonen om een Fred of Frieda te krijgen. Ook mensen die thuis wonen, kunnen meedoen, dankzij de lokale dienstencentra en organisaties voor thuiszorg die enthousiast deelnemen. Dat is cruciaal. Ik heb in mijn jaren als schepen van sociale zaken gemerkt dat te weinig sociale contacten iedereen kan treffen.”

En ook langs de kant van de vrijwilligers melden de scouts en gidsen zich alvast aan. Jan Van Reusel, woordvoerder van de nationale leiding: "Scouts en Gidsen Vlaanderen ziet in dit initiatief een mogelijkheid om als 'Buitendienst' vanuit scouting met leden en leiding nu verbondenheid te tonen met kwetsbare groepen in onze samenleving.”

Partners

Het Nieuwsblad is een gewaardeerde mediapartner in het Fred & Frieda project. Net zoals de Warmste Week van de VRT die dit jaar focust op ‘er zijn voor elkaar met kleine gebaren’.

Meer info op www.fredenfrieda.be