Ferm opent de eerste troostplekken in Vlaanderen

Na de oproep van Ferm op 2 mei, om in Vlaanderen collectieve troostplekken in te richten, liepen al tientallen aanmeldingen binnen. Bij het begin van de zomer, in het weekend van 20 en 21 juni, gaan de eerste troostplekken open. Sfeervolle plekken in het groen waar mensen, nu én lang na corona, samen troost kunnen vinden.

Corona hakte diep in op het psychisch welzijn van de bevolking. Mensen zijn nu op zoek naar vormen van collectieve troost. Die troost zorgt voor verbondenheid en helpt om veerkracht te herwinnen. Dat zijn ook de bevindingen van de Hoge Gezondheidsraad en van vele psychologen en psychiaters.

Ferm, dat zelf veel signalen opving, lanceerde op 2 mei het project PlantTroost. Een breed aanbod rond troost met een belangrijke rol voor lokale, collectieve troostplekken. PlantTroost is een concreet antwoord van een socioculturele beweging op signalen vanuit de samenleving en van experten.

Ook Dirk De Wachter, Manu Keirse, nieuwsanker Fatma Taspinar en organisaties zoals Tele-Onthaal, CAW, VVSG en de Vlaamse minister van Welzijn steunen dit initiatief.

Tijdens het midzomerweekend van 20 en 21 juni worden de eerste 17 troostplekken in Vlaanderen onthuld. Ze krijgen vorm binnen de lokale gemeenschap en bestaan minimaal uit een vast troostpaneel en een aanplanting met bloembollen.

De bloembollen staan symbool voor veerkracht en hoop en zullen bloeien in het voorjaar, het moment waarop corona het hardst toesloeg. Rondom de troostplekken zal er in het najaar en ook in de verdere toekomst nog veel bewegen!

De troostplekken mogen rekenen op de steun van de gemeentebesturen.