Fedasil zoekt opvang

Fedasil, het Federale Agentschap voor de opvang van asielzoekers (officieel: verzoekers om internationale bescherming), is op zoek naar gebouwen of slaapaccommodaties voor dringende opvang van asielzoekers/verzoekers om internationale bescherming in nood.  

Naast het helpen van mensen in nood kan een samenwerking met Fedasil ook nuttig zijn in termen van leegstandbeheer en -taxen, veiligheid, eventuele herstellingen van het gebouw en ingebruikname in afwachting van een concreet project. Dat kan in de vorm van een huurovereenkomst onder de gebruikelijke marktwaarde of een terbeschikkingstelling

Het Agentschap zoekt gebouwen die ofwel op zeer korte tijd gebruiksklaar kunnen worden gemaakt (met een minimale oppervlakte van 2.000 m², en dat wil zeggen een potentiële capaciteit van 150-200 personen en minimaal 1 jaar beschikbaar zijn) ofwel die het kan huren (incl. leegstandbeheer) en op een later tijdstip kunnen worden geactiveerd.  

De gebouwen moeten zonder al te grote werken omgevormd kunnen worden tot opvangcentra. Fedasil zoekt momenteel vooral gebouwen die zijn gebouwd als slaapaccomodaties (internaat, voormalig hotel of recreatiedomein, ziekenhuis, rusthuis, ...). Het gebouw moet voldoen (of op korte termijn in orde gebracht worden) aan de wettelijke keuringen, basisbrandveiligheidsnormen en moet zich in een goede staat bevinden. De werken kunnen eventueel uitgevoerd en opgevolgd worden door de diensten Infrastructuur en Logistiek. Er wordt natuurlijk een sluitend contract afgesloten tussen het Agentschap en de eigenaar, volgens modaliteiten die onderhandeld worden.

Toch zoekt Fedasil ook kantoorgebouwen die mits enkele aanpassingen, zoals het installeren van conform sanitair en het plaatsen van tussenwanden, kunnen worden klaargemaakt.  

Het Agentschap wil de sites te gebruiken voor 2 mogelijke doeleinden :

  1. Snelle opening (tijdspanne van enkele maanden): Bij opening van deze plaatsen zal de omkadering (logistiek, aankopen, catering ...), begeleiding en veiligheid gegarandeerd worden door personeel van Fedasil of één van hun opvangpartners (Rode Kruis, Croix-Rouge, Caritas ...). Verder staan ze zelf in voor de contacten met lokale diensten zoals burgemeester, politie, brandweer en andere relevante lokale of regionale actoren.
  2. Inrichting als zgn “bufferplaats (opening niet gepland, maar mogelijk afhankelijk van de instroom): Fedasil is verantwoordelijk voor het leegstandbeheer indien de site niet bezet is, veiligheid en eventuele herstellingen van het gebouw en een gebruik in afwachting van een eventueel concreet project van de eigenaar.

Indien je zulke gebouwen ter beschikking heeft, mag je contact opnemen via plaatsen@fedasil.be of telefonisch: 0499/62 66 38 (Tim Lagrange).