Extra middelen voor de zorgsector meer dan welkom!

De Kamer keurde een amendement van PVDA goed dat 67 miljoen euro extra uittrekt om bijkomend personeel aan te werven in de zorgsector. Op jaarbasis gaat het om een bedrag van 402 miljoen euro.

Zorgnet-Icuro vindt het positief dat er extra middelen naar de zorg gaan. Iedere bijkomende zuurstof voor de sector is welkom. Het is immers reeds lang bekend dat de huidige personeelsnorm in ziekenhuizen en andere zorginstellingen in ons land bijzonder laag is. In ons land zorgt één verpleegkundige voor gemiddeld 11 patiënten, terwijl dat in andere Europese landen 1 op 8 patiënten is. En dat terwijl de complexiteit van de zorg steeds meer toeneemt. Patiënten verblijven nu doorgaans veel minder lang in het ziekenhuis, maar dat betekent wel dat de zorg intensiever is geworden.

Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder: “Extra aanwervingen zijn een goede zaak, zowel voor de patiënten als voor het zorgpersoneel. We moeten de middelen dan ook slim inzetten. Het zal zaak zijn om voldoende mensen te vinden om die vacatures in te vullen. Verpleegkunde is immers hét knelpuntberoep bij uitstek”. Zorgnet-Icuro pleit ervoor om nu ook snel te bekijken hoe we door taakherschikking andere beroepsprofielen in de zorg kunnen inschakelen. Op die manier kunnen verpleegkundigen vooral voor de kerntaken ingezet worden. Dat vereist wel een aanpassing aan het zogenaamde KB 78, dat bepaalt welke handelingen voor welk beroepsprofiel voorbehouden zijn. De hervorming van KB 78 is sinds lang een belangrijke werf in de gezondheidszorg, maar in de voorbije legislatuur werd daar bijzonder weinig vooruitgang geboekt. Hopelijk komt daar nu verandering in.