Extra middelen voor de ondersteuning van personen met jongdementie

Minister Vandeurzen maakte bekend dat de Vlaamse regering 3 miljoen extra vrijmaakt voor de ondersteuning van personen die dement worden vóór de leeftijd van 65 jaar.

Naar schatting hebben ca. 1800 mensen in Vlaanderen een vorm van jongdementie. Wanneer zij nood hebben aan verzorging buiten het gezin, en de overstap maken naar een woonzorgcentrum, brengt dat soms moeilijke financiële situaties met zich mee. De combinatie van de zware zorgkost met vaak een grote daling van het inkomen, kan problematisch zijn. Dat komt bovenop de verwerking van de aandoening en de organisatie van de thuiszorg en mantelzorg. De nieuwe maatregelen moeten ervoor zorgen dat de opname in een gespecialiseerd woonzorgcentrum voor deze groep betaalbaar blijft. Dat zal gebeuren via enerzijds bijkomend personeel en werkingsmiddelen voor woonzorgcentra die gespecialiseerd zijn in de zorg voor personen met jongdementie, anderzijds via een financiële korting op de factuur van het woonzorgcentrum.

Zorgnet-Icuro is blij dat deze extra middelen er komen voor een heel kwetsbare doelgroep, waarbij de mentale belasting op de omgeving vaak heel zwaar is. Het zou goed zijn als de financiële ondersteuning ook uitgebreid wordt naar de opvang van personen met jongdementie in andere zorgvormen, bijvoorbeeld een centrum voor dagverzorging. Hier wordt de persoon met jongdementie overdag opgevangen en keert ’s avonds terug naar huis.

We blijven pleiten voor bijkomende investeringen in de ouderenzorg, waarbij vooral meer personeel voor het opvangen van de steeds complexere zorgnoden cruciaal is. Vanaf 2030 tot 2060 zal het aantal oudere personen met dementie zeer sterk toenemen. Ook zij hebben nood aan een correcte financiering van hun complexe zorgvraag.