Expo in oud gebouw PC Bethanië

De Facktorij, een kunstenaarscollectief voor outsiderkunst van Psychiatrisch Centrum Bethanië, organiseert een expo ‘(on)macht’ in een oud gebouw van het psychiatrisch centrum. De tentoonstelling wordt gecureerd door Museum Dr. Guislain.

(On)macht

Gebouw 9, één van de oorspronkelijke gebouwen van Psychiatrisch Centrum Bethanië dat werd op-getrokken in 1924, is volledig uitgeleefd en zal worden afgebroken. Maar eerst krijgen de kunstenaars van De Facktorij de kans om hun werken tentoon te stellen op deze locatie. Doorheen deze tentoonstelling exploreren zij de gevoelens van (on)macht waarmee ze persoonlijk geconfronteerd werden tijdens hun opname in de psychiatrie via diverse schilderijen en installaties.
Bart Marius en Patrick Allegaert, respectievelijk artistiek leider en artistiek adviseur van Museum Dr. Guislain, cureren deze expo. Dit initiatief kadert binnen een bredere samenwerking tussen PC Bethanië en Museum Dr. Guislain die nu voor de eerste keer een concreet resultaat oplevert.

Expo praktisch

De expo vindt plaats van 10 tot 26 mei op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur in gebouw 9 van Psychiatrisch Centrum Bethanië, Andreas Vesaliuslaan 39, 2980 Zoersel.

Op vrijdag 17 mei 2019 zal in het gebouw een literair café plaatsvinden met Peter Holvoet-Hanssen vanaf 18.30 uur. In zijn voorstelling ‘Theater vanuit de fonkelende duisternis’ brengt hij poëzie die hij samen met patiënten en medewerkers van PC Bethanië heeft geschreven.