Europese dag van de rechten van de patiënt. Vlaams Patiëntenplatform wil mensen warm maken om hun dossier online in te kijken

Naar aanleiding van de Europese dag van de rechten van de patiënt zet het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) het belang van de inzage in het patiëntendossier in de kijker.

In de wet patiëntenrechten staat dat patiënten recht hebben op informatie over hun gezondheidstoestand en de mogelijke evolutie ervan. Een patiënt ontvangt informatie van zijn of haar arts, maar kan ook samen met de arts het patiëntendossier inkijken of hiervan een afschrift opvragen. “Patiënten hebben informatie nodig om inzicht te krijgen in hun gezondheidstoestand en om, samen met zorgverleners, bewuste keuzes te maken over een eventuele behandeling. Ook al hebben patiënten hier recht op, in de praktijk verloopt dit nog niet overal even vlekkeloos”, zegt Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform.

Momenteel kunnen patiënten al een deel van de informatie over hun gezondheid bekijken via patiëntenportalen zoals CoZo (Collaboratief Zorgplatform), mynexuzhealth, het Brussels Gezondheidsnetwerk of de Patiënt HealthViewer van de ziekenfondsen. Binnenkort wordt er een federaal “gezondheidsportaal” gelanceerd. Hierop kunnen burgers alle beschikbare informatie over hun gezondheid bekijken met één enkele login. Binnenkort zal ook de Vlaamse overheid in samenwerking met de ziekenfondsen een nieuw portaal lanceren, my health viewer. 

Uit de bevraging van het VPP blijkt  dat de patiënt hoge verwachtingen koestert over die online inzage. 80% van de bevraagden denkt dat hij of zij beter op de hoogte zal zijn van de eigen gezondheid. 81% gelooft dan weer dat ze door de online inzage mee zullen kunnen waken over de juistheid van de persoonlijke informatie in hun dossier. 68% van de patiënten gelooft ook dat ze door de online inzage een actievere rol zullen opnemen in hun zorg. 6% is hier niet van overtuigd. Verder denkt 66% dat deze nieuwe manier van inzage de communicatie tussen de patiënt en zorgverleners zal verbeteren. 30% denkt dat dit mogelijk het geval kan zijn en slechts 4% gelooft hier niet in. 65% van de patiënten gelooft ook dat dit kan leiden tot een gelijkwaardigere relatie met de zorgverleners. 

Of een patiëntenportaal ook leidt tot meer vertrouwen in zorgverleners is nog niet voor iedereen even duidelijk. 8% is het hier niet mee eens, 34,5% twijfelt hierover en 57,5% ziet het rooskleuriger in. Uit de bevraging blijkt tenslotte dat leden van patiëntenverenigingen al meer vertrouwd zijn met patiëntenportalen. 22% bekijkt al onderzoeksresultaten of verslagen vanuit het ziekenhuis in via een patiëntenportaal (vb. MyNexuz, CoZo). Bij bevraagden die geen lid zijn van een patiëntenvereniging is dat slechts 13%.

Dit jaar is er speciale aandacht voor het recht op inzage in het patiëntendossier in de geestelijke gezondheidszorg. Zo zijn er acties in de psychiatrische ziekenhuizen van Bilzen, Duffel, Grimbergen, Lede en Pittem