Ervaringen gezocht voor Geestig Gezond Sporten

Geestig Gezond Sporten wil een antwoord bieden voor jongeren met psychische kwetsbaarheden die de weg naar de sportclub niet meer vinden of niet kunnen beantwoorden aan de hoge verwachtingen. Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Passant, Sporta, Psylos en G-sport Vlaanderen slaan de handen in elkaar en starten met de steun van het rode neuzenfonds het project Geestig Gezond Sporten om dit veelal verborgen probleem onder de aandacht te brengen.  

Ze willen de Vlaamse sportwereld sensibiliseren en hun maatschappelijk rol in de kijker plaatsen zodat alle jongeren de mogelijkheid hebben om te sporten in een club. Een grootschalige sensibiliserings-campagne via radio en televisie zal opgezet  worden om sportclubs en ruimer onze samenleving bewust te maken van het probleem. Op de website zal zowel informatie te vinden zijn voor jongeren als voor sportbegeleiders.

Er zal vormingsmateriaal ontwikkeld worden en vormingen gegeven worden rond thema's als sociale interacties en groepsdynamica, prestaties, zelfvertrouwen, bekrachtiging, persoonlijkheid & ontwikkelingsgerichte factoren, pestgedrag in de ploeg. Dit aan verschillende doelgroepen binnen de sportclub: bestuurder/beleid, coördinator, trainers.

Passant is momenteel op zoek naar mensen die ervaringen en knelpunten willen delen. Ken je goede voorbeelden van clubs die ruimte proberen te maken voor deze kwetsbare groep van jongeren? Aarzel dan niet om contact op te nemen via david.bruyninckx@passant.be.