Enquête VIAS: Onderzoek naar veilig ondernemen

Unisoc, de werkgeverskoepel van de social profit in België, werd door het VIAS gecontacteerd met de vraag om zijn enquête over veilig ondernemen te verspreiden.

VIAS is een kenniscentrum dat gespecialiseerd is in mobiliteit en in veiligheid in het algemeen. Zijn studies worden vaak ook door de beleidsmakers gebruikt. Het invullen van de enquête is niet verplicht, maar geeft aan de social profitondernemingen wel de kans om ook hun stem te laten horen.

Meer dan ooit is veiligheid een relevant en actueel thema in onze samenleving, alsook in de ondernemingswereld. VIAS Institute lanceert daarom een grootschalige barometer bij ondernemingen over hoe veiligheid en beveiliging op de agenda worden gezet en hoe men zich wapent in de strijd tegen criminaliteit. Het krijgen van inzicht door middel van deze barometer is cruciaal om een realistisch beeld te krijgen over hoe ondernemingen bezig zijn met veiligheid en zich beschermen tegen slachtofferschap van criminaliteit. Hiervoor doet het VIAS een beroep op uw medewerking.

U wordt hierbij uitgenodigd om deel te nemen aan de veiligheidsbarometer die op verschillende thema’s ingaat zoals algemene aandacht voor beveiliging, risico-inschatting, veiligheidscultuur- en beleid, IT, fysieke en organisatorische beveiliging en slachtofferschap. Op basis van uw antwoorden, die op een anonieme en globale wijze worden verwerkt, zal er met de interprofessionele federaties gereflecteerd worden over wat die cijfers betekenen voor de ondernemingswereld. Het VIAS wil immers niet alleen meten om te weten, maar vooral ook weten hoe het met die resultaten aan de slag kan gaan.

Deze barometer gaat over de beveiliging in uw voorziening. Hiermee bedoelt men de veiligheid die verbonden is aan de criminaliteit (het gaat dus niet over de veiligheid van een product, brandveiligheid, arbeidsveiligheid… maar over de maatregelen die u treft tegen bepaalde vormen van criminaliteit zoals diefstal, afpersing, cybercriminaliteit, …) waarvan uw voorziening slachtoffer kan worden. In deze barometer gaat het dus steeds over de veiligheid verbonden aan de strijd tegen de criminaliteit.

Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan u contact opnemen met veiligheidsbarometer.ondernemingen@vias.be.

U kan de enquête invullen tot midden september via deze link: https://app.keysurvey.com/f/1276574/504f/