23/09/2016

Engagementen zijn er om ze na te komen

Vandaag in De Tijd verschijnt een opinie van Klaartje Theunis en Jean-Pierre van Baelen, voorzitter en ondervoorzitter van Verso, de intersectorale werkgeversorganisatie voor de socialprofitsector in Vlaanderen, over de legislatuur van de Vlaamse regering. De Vlaamse regering beloofde nog deze legislatuur 500 miljoen euro te investeren in zorg en welzijn, maar na wat rekenwerk voor haar volgende begroting heerst er veel nervositeit bij de Vlaamse regering. Lees hier de opinie