graafmachine

Eerste steen van bouwwerf ziekenhuisfinanciering gelegd!

Vandaag stelde minister Maggie De Block haar plan van aanpak voor een nieuwe ziekenhuisfinanciering voor. Op een persconferentie lichtte de minister de hoofdprincipes van haar plan toe. De Block benadrukt dat de hervorming geen besparingsverhaal wordt maar een hervorming die stapsgewijs zal worden aangepakt. Zorgnet Vlaanderen is bijzonder verheugd dat een van de belangrijkste “werven” in de gezondheidszorg hiermee officieel is geopend.

De krijtlijnen van deze hervorming sporen met de voorstellen  van Zorgnet  Vlaanderen in het cahier Together we count en het rapport van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE).

Terecht vertrekpunt voor de hervorming van de ziekenhuisfinanciering zijn de gewijzigde zorgnoden van de patiënt. Het huidige zorgmodel is immers onvoldoende aangepast aan de stijgende groep chronische patiënten. Al in 2013 schetste Zorgnet Vlaanderen op het congres Together we count de rol van het ziekenhuis van de toekomst. Ziekenhuizen vormen daarin een schakel in netwerken: lokale zorgnetwerken rond de patiënt, klinische netwerken die taakafspraken maken over hooggespecialiseerde zorg en logistieke netwerken. Precies op die uitgangspunten zijn de voorstellen voor een hervorming van de financiering geënt. Dure technologie zal in de toekomst geconcentreerd worden op netwerkniveau. De shared savings die hierdoor kunnen worden gerealiseerd, worden opnieuw in het netwerk geïnvesteerd.

Het plan maakt bovendien komaf met het reeds lang aanslepende probleem van de structurele onderfinanciering. Vier op de tien Belgische ziekenhuizen draaien immers in de rode cijfers. Uitgangspunt in de hervorming is de vergoeding van de reële kosten.  De minister kondigt ook aan dat er financiële prikkels zullen komen die kwaliteitszorg belonen. Zorgnet Vlaanderen pleit ervoor dat de focus in de eerste plaats wordt gelegd op projecten die de patiëntveiligheid verhogen.

Belangrijk is ook dat minister De Block de verbinding maakt tussen de hervorming van de ziekenhuisfinanciering en twee andere belangrijke werven in de gezondheidszorg: de hervorming van KB78 (de beroepsuitoefening van de artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners) en de herijking van de nomenclatuur (de vergoeding van de prestaties in de geneeskunde).

Zorgnet Vlaanderen vindt het ook uitermate positief dat de minister aankondigt werk te zullen maken van de verlaging van de registratielast in de ziekenhuizen. Op die manier kan het broodnodige personeel meer ingezet worden in de directe patiëntenzorg.

De hervorming zal uitgerold worden via een meerjarenplan, afgebakende werkpakketten en pilootprojecten, waarbij de vertegenwoordigers van de ziekenhuizen, artsen en ziekenfondsen nauw worden betrokken. Er zal nog hard moeten worden gewerkt om alles concreet gestalte te geven. Het plan geeft echter  blijk van visie, betrekt de stakeholders en geeft ruimte voor sociaal ondernemerschap.  De fundamenten van het nieuwe zorgmodel zijn er, de eerste steen is gelegd. Zorgnet Vlaanderen is hoopvol gestemd en zal mee de handen uit de mouwen steken om de meiboom te planten.

Lees het persbericht van minister De Block.

Lees het gezamenlijk persbericht van alle ziekenhuiskoepels over een nieuwe ziekenhuisfinanciering.