patiënt
30/09/2020
Kwaliteit Geestelijke gezondheidszorg

Eerste resultaten kwaliteitsmetingen GGZ publiek

De website www.zorgkwaliteit.be van het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) publiceert de eerste resultaten van de kwaliteitsmetingen in de geestelijke gezondheidszorg. De GGZ is daarmee, na de algemene ziekenhuizen, de tweede zorgsector in Vlaanderen die kiest voor publieke rapportering. Het gaat om de psychiatrische ziekenhuizen, de psychiatrische afdelingen in algemene ziekenhuizen, de centra voor geestelijke gezondheidszorg, beschut wonen, psychosociale revalidatie en verslavingszorg. Het is een heel diverse sector, zowel qua types voorzieningen als qua doelgroepen. Deelname aan de metingen is vrijwillig. De metingen zijn voor de voorzieningen een startpunt voor het ontwikkelen van verbetertrajecten.

De resultaten per deelnemende voorziening kan je raadplegen op www.zorgkwaliteit.be