Eerste opleidingen 'Eerste hulp bij psychische problemen' van start

In Zonhoven gaat woensdagavond de eerste van een reeks opleidingen 'Eerste Hulp bij Psychische Problemen' van start, de eerste in Limburg.

Sociale ondersteuning speelt een belangrijke rol bij psychische problemen en daar speelt deze opleiding op in. Als familie, vrienden of andere mensen uit de nabije omgeving signalen herkennen waaruit blijkt dat iemand het moeilijk heeft en daar op een helpende manier mee omgaan, kunnen ze ergere klachten voorkomen en de stap richting zorg en herstel ondersteunen. Het is met andere woorden belangrijk dat je mensen die je pad kruisen Eerste Hulp Bij Psychische problemen kan aanbieden. De bedoeling is dat die hulp wordt verleend tot de persoon zelf opnieuw verder kan of beroep kan doen op gespecialiseerde begeleiding – net zoals bij Eerste Hulp bij Ongevallen, dus. 

Zorgnet-Icuro en Rode Kruis-Vlaanderen organiseerden vorig jaar in elke provincie al een try-out-opleiding eerste hulp bij psychische problemen, of EHBP. De opleiding mikt op de brede bevolking, maar een specifieke doelgroep zijn personen die door hun beroep of vrijetijdsbesteding met veel mensen in contact komen, zoals onthaalmedewerkers, treinbegeleiders of kappers.

Helaas zijn de cursussen voor 2020 allemaal al volzet, nieuwe data komen er in het voorjaar van 2021. Leer meer over de opleiding 'Eerste Hulp Bij Psychische problemen' in dit artikel in Zorgwijzer.