Broeders van Liefde

Eerste geïnterneerden verhuizen van gevangenis naar long stay-afdeling in het psychiatrisch centrum Sint-Kamillus van Bierbeek

Deze week nemen de eerste bewoners hun intrek in de long stay-afdeling van het universitair psychiatrisch centrum Sint-Kamillus in Bierbeek. Die afdeling is speciaal ontworpen voor mannelijke geïnterneerden die niet meer in aanmerking komen voor verdere behandeling en ook weinig kans maken op reïntegratie in de maatschappij. De eerste week van juli zullen alle 30 plaatsen op de afdeling ingenomen zijn.

De afdeling is de eerste in zijn soort in ons land. Tot nu toe ontbrak er een aangepaste opvang voor langdurig geïnterneerden. België is meermaals veroordeeld omdat die doelgroep in gevangenissen verblijft, zonder de gepaste zorg of begeleiding. Met de opening van de afdeling in Bierbeek wordt er dus een ontbrekende schakel in de forensische psychiatrie ingevuld.

Hoewel het een gesloten en beveiligde afdeling is, is het toch ook de bedoeling om de buitenwereld binnen de muren van de afdeling binnen te halen op verschillende manieren. “Zo worden onze bewoners niet van de wereld afgesloten”, zegt therapeutisch coördinator Steven Degrauwe. “We zoeken daarom trouwens nog vrijwilligers die willen meehelpen in de tuin. Op die manier hopen we ook het stigma van de forensische psychiatrie te verkleinen.”

Werken in de forensische psychiatrie vraagt een gespecialiseerde achtergrond. Daarom werd voor deze afdeling een team geselecteerd met voldoende ervaring en een hoop enthousiasme. “De afgelopen maanden werden er daarbij ook nog een aantal specifieke trainingen en vormingen afgewerkt”, vertelt afdelingshoofd Johan Vanderwaeren.

De nieuwe afdeling wordt mogelijk gemaakt in samenwerking met de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block en de minister van Justitie, Koen Geens. “Als minister van Volksgezondheid hecht ik enorm veel belang aan geestelijke gezondheid als een essentieel onderdeel van onze algemene gezondheid”, vertelt De Block. “Van bij het begin van de legislatuur heb ik daarom ingezet op de hervorming van onze geestelijke gezondheidszorg, en dat in het belang van al onze burgers. Met dit centrum in Bierbeek kunnen we langdurig geïnterneerde patiënten die moeilijk te behandelen zijn en die tot op vandaag in de gevangenis verbleven, eindelijk de menswaardige, langdurige en aangepaste residentiële zorg bieden waar ze recht op hebben.” “Eindelijk een helder en hoopvol licht in de donkere tunnel voor geïnterneerde personen die vandaag moeilijk kunnen worden behandeld”, vindt ook Geens. “De afdeling in Bierbeek biedt deze personen een zorgzame omgeving dicht bij de samenleving ook al is er geen sprake van onmiddellijke re-integratie.”

Contact voor de pers: Lieven Claeys, diensthoofd communicatie Broeders van Liefde,
lieven.claeys@fracarita.org, 0474 53 56 23