Een foute cartoon op een heel ongepast moment

Wie deze ochtend (23 maart) De Standaard opensloeg, moet zich even verslikt hebben in zijn koffie. Zeker als je in de ouderenzorg werkt. De cartoon die op pagina 2 staat afgebeeld, staat zo haaks op het engagement en de gedrevenheid waarmee de medewerkers in de woonzorgcentra dagelijks, en zeker in deze Corona-tijden, aan de slag zijn. Vanuit Zorgnet-Icuro kunnen we niet anders dan onze verontwaardiging, ja zelfs onze woede, te uiten.

De cartoon die een eenzame oudere toont die afgesloten is van de buitenwereld, is verre van grappig. Vandaag, en ook op alle andere dagen van het jaar, zetten duizenden medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers zich in om de bewoners van woonzorgcentra op de meest gepaste manier te ondersteunen. In tijden van deze pandemie worden maatregelen genomen om de Volksgezondheid te beschermen en daarin nemen al deze mensen – in moeilijke omstandigheden – een hele grote verantwoordelijkheid op.  

In deze coronacrisis kan humor ons helpen ons erdoor te slaan. Deze cartoon slaat echter jammerlijk de bal mis en is een klap in het gezicht van iedereen die in de woonzorgcentra werkt.