Drie gezondheidsadministraties samen in één gebouw

Drie gezondheidsadministraties gaan hun onderlinge samenwerking versterken en hetzelfde gebouw delen. Minister De Block heeft groen licht gekregen van de ministerraad voor de aankoop en huur van het Galileï-gebouw in Brussel. Het gebouw zal plaats bieden aan de medewerkers van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Riziv), het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid (FOD Volksgezondheid) vanaf 2019. Vandaag zitten de drie instellingen verspreid over heel Brussel. Eén administratie zit zelfs in vier verschillende gebouwen.

De drie instellingen zullen hun activiteiten op strategisch en operationeel niveau op elkaar afstemmen. Op strategisch vlak wordt de coördinatie versterkt van het beleid rond gezondheidsdoelstellingen en de grote hervormingen in de sector. Op operationeel vlak kunnen de processen en activiteiten van de verschillende instellingen vaak beter geharmoniseerd en soms zelfs gedeeld worden. De leidend ambtenaren werken momenteel een plan van aanpak uit over de onderlinge samenwerking.

Dankzij de verhuis zullen het Riziv, het FAGG en de FOD Volksgezondheid bepaalde ondersteunende diensten kunnen bundelen en gezamenlijk coördineren, bijvoorbeeld de ICT-afdeling, het technisch beheer van het gebouw en de vertaaldienst. De centralisatie zorgt tegelijkertijd voor meer duidelijkheid voor de burger die vandaag niet altijd weet welke dienst instaat voor wat.