Derde virtuele conferentie “Kwaliteit blijft en leeft”: SCHRIJF je nu in

Het ziekenhuisnetwerk GZA – ZNA organiseert met de steun van Zorgnet-Icuro een cyclus van drie digitale conferenties: “kwaliteit blijft en leeft 2021”. Je kan vanaf nu aanmelden voor de derde virtuele conferentie op donderdag 29 april 2021. Ontdek het programma en schrijf je dadelijk in.

Thema: Geïntegreerde zorgkwaliteit: de missing link(s)

Zowel de individuele zorgvrager als zorgverlener hebben tijdens de voorbije corona-crisis nieuwe vormen van stress ervaren die voorheen minder of niet hoorden bij een ziekenhuisopname. Vragen zoals "Hoe gevaarlijk is het virus zelf?" en "Wat zijn de gevolgen ervan zijn voor mezelf en mijn omgeving?" werden frequent gesteld. Negatieve emoties bij patiënten als gevolg van de langdurige contactisolatie van hun naasten of bij medewerkers onder druk van de gewijzigde situatie, leken meer regel dan uitzondering. Zijn de kwaliteitssystemen die we heden ten dage gebruiken in staat om ook deze dimensies te capteren? Als we het over geïntegreerde zorgkwaliteit hebben, moeten we dan niet enkel aandacht voor het proces en systeemperspectief ervan maar ook tijd besteden aan verbreding van onze visie hierop? Tijdens de derde virtuele conferentie in de Kwaliteit blijft en leeft 2020•21 cyclus lichten we een aantal relevante vragen verder toe.

Programma

Initiatiefnemers GZA en ZNA, met de steun van Zorgnet-Icuro, hebben ook voor de derde virtuele conferentie een totaalgebeuren uitgewerkt, drie momenten met elk een eigen invalshoek:

  • op 29 april een middagprogramma (12 - 13.30 uur) met “kwaliteitsbevorderende en innovatieve cases”, gebracht door vertegenwoordigers uit de bedrijfswereld.  Zij geven heel concreet kwaliteit in het ziekenhuis een duwtje in de rug.
  • op 29 april ’s avonds (18 – 22.00 uur) de virtuele conferentie zelf, “Geïntegreerde zorgkwaliteit: de missing link(s)”, met 25+ sprekers professioneel actief in meer dan 15 ziekenhuizen, universiteiten en organisaties.
  • op 27 mei ’s avonds (18 – 22.00 uur) een paneldiscussie “Digital Health Monitoring.  Hoe kunnen we de acceleratie in Belgische ziekenhuizen bevorderen?”, gefaciliteerd door MSD Belgium, host-sponsor VICO3, met aansluitend virtuele discussietafels.

Alles zal te volgen zijn in de virtuele conferentiehal, waar je voor en na elke sessie uitgebreid kunt netwerken en de standen kunt bezoeken. Grijp de kans om een gesprek aan te knopen met collega’s die je door corona sinds lang niet meer ontmoette.

Registreer je door in te loggen op je account en schrijf meteen in. Stip aan welke sessie(s) je zal volgen.

Deel je mening met ons over een aantal stellingen. Vul je ook de enquête in aan het einde van de aanmeldingsprocedure? Dan zorgen we voor een verrassing. Zorg dat je erbij bent!

Heb je nog vragen? Stuur een mailtje naar info@kwaliteitleeft.be.