Derde nieuwsbrief over de psychosociale hulpverlening tijdens de coronacrisis

Hieronder de hoofdlijnen uit de derde nieuwsbrief over de psychosociale hulpverlening in tijden van corona.

Organisatie van de psychosociale opvang
Waar nodig worden mensen doorverwezen naar de reguliere eerstelijnsdiensten, zoals de centra voor geestelijke gezondheidszorg.

Centra Geestelijke Gezondheidszorg
De CGG maakten een grote sprong voorwaarts door in deze periode kwaliteitsvolle geestelijke gezondheidszorg te blijven aanbieden. Met behulp van digitale toepassingen om de fysieke afstand te overbruggen, maar ook door te telefoneren.
De hulpverleners contacteren alle personen die reeds in behandeling zijn om samen met hen de juiste ondersteuning te bepalen. Dat kan gaan van af en toe een telefoontje tot een aantal afspraken om via beeldbellen de behandeling verder te zetten.
Ook de mensen die na diagnosestelling nog wachten op de start van hun behandeling worden niet vergeten. Zij worden actief gecontacteerd om na te gaan wat zij in deze coronatijd specifiek nodig hebben. Samen maakt men hierover afspraken.
De CGG zetten maximaal in op psychische nabijheid, maar tegelijk blijven nog steeds face-to-face-contacten mogelijk, in die situaties waar de zorgvraag dit absoluut vereist.

Outreachend werken
De resultaten van de dagelijkse monitoring tonen aan dat het louter aanbieden van psycho-informatie en een hulpaanbod via telefoonlijnen en chat niet voldoende is. De drempel naar dit soort hulp is voor sommige doelgroepen te hoog. Vanuit het PSCC stimuleren we de diensten om zo veel mogelijk outreachend te werken te werken naar deze doelgroepen, die niet of ontoereikend bereikt worden door het huidige dienst-, hulp- en zorgverleningsaanbod. We moeten bij deze crisis extra aandacht hebben voor moeilijk bereikbare en soms kwetsbare doelgroepen

Zorg voor zorgverleners

De ZorgSamen
Zorgverleners kunnen terecht op www.dezorgsamen.be. Via een trapsgewijze aanpak wil het platform het mentaal welbevinden van alle zorgverleners gericht ondersteunen. De ZorgSamen is er voor iedereen die werkt in de zorg, ongeacht hun statuut of functie: artsen, verpleegkundigen, middenkader, logistiek en administratief medewerkers, schoonmaak- en keukenmedewerkers… en ongeacht de zorgsetting waarin ze werken: in ziekenhuizen, woonzorgcentra, eerste lijn, welzijn of thuiszorg.

Online snelcursus voor zorgverleners
Deze e-learning ontwikkeld door Rode Kruis Vlaanderen is continu in opbouw, waarbij nieuwe modules worden toegevoegd. Ga zeker nog eens een kijkje nemen op de website of klik door via de zorgsamen.be.

First responders
Ook het personeel van hulpdiensten als politie en brandweer werkt in de frontlinie. Zij kunnen niet in hun kot blijven, want ze bemannen cruciale posities in bv ambulances en toezicht op het naleven van de maatregelen. Naast – uiteraard- het uitvoeren van hun dagelijkse activiteiten die doorlopen. Binnen deze organisaties zijn teams van maatschappelijk assistenten, psychologen, slachtofferbejegenaars of getrainde collega’s actief om de nodige ondersteuning te bieden.

Helpende handen

Vrijwilligers
Op de website www.vlaanderenhelpt.be worden hartverwarmende acties van solidariteit samengebracht. Mensen die willen helpen kunnen zich registreren als vrijwilliger en aansluiten bij een van deze activiteiten.
Het Rode Kruis heeft de “crisisvrijwilliger” in het leven geroepen. Deze biedt in zorginstellingen ondersteuning bij logistieke taken zoals bedden opmaken of maaltijden rondbrengen, vooral waar men te maken krijgt met personeelstekorten. https://www.rodekruis.be/wat-kan-jij-doen/word-vrijwilliger/wat-kan-je-d...

Psychologische hulpverlening
We raden elke hulpverlener aan om in eerste instantie te zorgen voor continuïteit in de reguliere werking. Wie extra ruimte heeft wendt zich best naar de eigen of naburige (psychologen)kring, waar de capaciteit van de praktijken wordt opgelijst.
Voor psychologen wordt deze capaciteit centraal verzameld en ter beschikking gesteld van de huisartsen en het platform www.dezorgsamen.be. In deze nota vind je meer informatie over het aansluiten bij het terugbetalingsproject eerstelijnspsychologische zorgen, waarover sprake in de vorige nieuwsbrief.

www.ikzoekhulp.be helpt zowel doorverwijzers als hulpzoekenden in hun zoektocht naar professionals die actief zijn in Vlaanderen op het vlak van geestelijke gezondheidszorg en dit in de ruimste betekenis van het woord: psychische problemen, relatieproblemen, opvoedingsproblemen, werkgerelateerde of aanverwante problemen.

De volledige nieuwsbrief met nog een hele hoop good practices lees je hier.