Zorg
01/06/2023
Bestuur Algemene Ziekenhuizen Revalidatieziekenhuizen Woonzorg Geestelijke gezondheidszorg Eerste lijn

Departement WVG en Agentschap Zorg en Gezondheid fuseren tot Departement Zorg

Het Agentschap Zorg en Gezondheid en het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin fuseren op 1 juni tot een nieuwe overheidsdienst: het Departement Zorg. Deze nieuwe Vlaamse overheidsdienst verenigt de Vlaamse bevoegdheden rond zorg én welzijn.

Het Departement Zorg zal geleid worden door secretaris-generaal Karine Moykens. Moykens: “De Vlaamse overheid dringt bij de zorg- en welzijnssectoren aan op meer samenwerking over disciplines en sectoren heen en wil dat gezondheidszorg meer een tandem vormt met welzijnswerk. Met deze fusie geven we nu zelf het voorbeeld. De bevoegdheden van het Agentschap Zorg en Gezondheid over financiering, kwaliteit en organisatie van zorg en over gezondheidsbevordering en -bescherming komen in ons Departement Zorg samen met beleidsontwikkeling, kennis en onderzoek, databeleid, Zorginspectie, het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA), lokaal sociaal beleid, armoedebestrijding en welzijnswerk. De kansen voor een meer geïntegreerd beleid zijn legio.”

Met op korte termijn een 800-tal medewerkers beheert het Departement Zorg een budget van bijna 7 miljard euro. Belangrijke bevoegdheden en opdrachten zijn:

  • Beleidsvoorbereiding, -ontwikkeling, monitoring en opvolging voor het beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin
  • Erkennen, financieren, inspecteren en de kwaliteit bevorderen en bewaken van een brede waaier aan zorg- en welzijnsaanbieders in Vlaanderen
  • Infrastructuursubsidiëring
  • De organisatie van de Vlaamse Sociale bescherming
  • De erkenning van gezondheidszorgberoepen
  • Een gezonde levensstijl en een gezonde leefomgeving bevorderen en bewaken
  • Infectieziektes bestrijden en vaccinatieprogramma’s uitrollen