De Zorgscreener verleent psychologische ondersteuning aan wie in de zorg werkt

De druk op onze zorgsector blijft hoog. De afgelopen maanden boden geen ruimte om op adem te komen. De stressniveaus worden permanent chronisch wat het risico op langdurige uitval sterk verhoogt. De online zorgscreener brengt psychologische ondersteuning binnen handbereik.

Directe collega’s en leidinggevenden spelen een cruciale rol in preventie en eerste opvang. Het gesprek aangaan met een collega die zich niet goed in zijn vel voelt is niet evident. Hoe je dit bespreekbaar kan maken, en indien nodig collega’s kan motiveren en ondersteunen om hulp te zoeken vind je in de eerste helper.

Daarnaast kunnen zorgverleners, welzijnswerkers en hun leidinggevenden ook de zorgscreener op www.dezorgsamen.be invullen.De zorgscreener is een korte vragenlijst die peilt naar de gedachten en gevoelens van zorgverleners en welzijnswerkers. Deze screent of er al dan niet nood is aan psychologische ondersteuning of een gesprek met een andere zorgprofessional. De afname duurt slechts enkele minuten en de gegevens worden anoniem verwerkt. De screener geeft niet alleen melding bij duidelijke signalen van overbelasting, maar biedt ook de vrijblijvende keuze om gecontacteerd te worden door een collega-hulpverlener. Dit binnen de drie werkdagen.
>> Klik hier door naar De Zorgscreener.