Woonzorg
08/03/2023
Ethiek en zingeving Zorgbeleid Woonzorg

De zorgen en uitdagingen voor 60-plussers in België

Steun van de eigen omgeving, financieel rondkomen, goede gezondheidsvooruitzichten, mensen om je heen als gesprekspartners: het zijn stuk voor stuk belangrijke factoren in het welbevinden van 60-plussers en in hun attitude tegenover het ouder worden. Dat blijkt uit de uitgebreide bevraging die Indiville, in opdracht van de Koning Boudewijnstichting, eind 2022 organiseerde bij 60-plussers in België die niet hulpbehoevend zijn.

59% van de 60-plussers heeft een (zeer) positieve kijk op ouder worden, bij 41% is dat (zeer) negatief. De aanhoudende stijging, sinds 2017, van dat laatste cijfer stemt tot nadenken. Het is meteen een krachtig pleidooi om eenzaamheid bij ouderen tegen te gaan en om vrijwilligerswerk en het middenveld te ondersteunen, net als de ontwikkeling van leeftijdsvriendelijke eigen buurten. Volgens het onderzoek blijven de meeste 60-plussers graag in hun eigen woning en buurt, al beseffen velen dat die woning niet voldoende aangepast is wat energie betreft bijvoorbeeld. Maximaal je zelfstandigheid behouden – met diverse vormen van hulp – en het thuisgevoel vinden ze erg belangrijk, ook in woonzorgcentra.

Enkele cijfers baren zorgen: 30% van de 60-plussers heeft het moeilijk om rond te komen en maar 36% denkt financieel voldoende voorbereid te zijn voor een lang leven. Zowat 20% kan met niemand zorgen delen en 52% vreest bij gezondheidsproblemen op niemand (9%) of hooguit twee personen (43%) te kunnen rekenen. De meerderheid bereidt zich niet metterdaad voor op later: slechts 18% ondernam al concrete acties.

Evolutie in de cijfers is er onder meer wat betreft de toenemende bekendheid van het begrip mantelzorg en van alternatieve woonvormen. Het kennen van mensen in bepaalde situaties beïnvloedt de beeldvorming, bijvoorbeeld rond woonzorgcentra. Bijna de helft van de bevraagden heeft nauwelijks een idee van de geplogenheden daar. Sensibilisering en ‘vertrouwd-zijn met’ sorteren positieve effecten, zo blijkt.

Ook nieuwe en niet-Belgen werden bevraagd. Met name niet-Belgen hebben er veel meer vertrouwen in dat ze bij gezondheidsproblemen voldoende geholpen zullen worden, in de eerste plaats door de eigen familie- of vriendenkring. Zij verwachten nadrukkelijk meer dat de eigen kinderen hierin een actieve rol opnemen. Tegelijk maken zij zich vaker zorgen over het vooruitzicht ooit zorgbehoevend te worden.

Lees meer in ZOOM van KBS: 'Levenskeuzes van 60-plussers'

Lees het rapport