De Vaardige Vrijwilliger, Present-event in het stripmuseum in Brussel

Laat je op 22 oktober 2019 inspireren door de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door Present in samenwerking met Lucas – centrum voor zorgonderzoek en consultancy (KULeuven): wat vinden vrijwilligers, zorgvragers en voorzieningen van het vrijwilligerswerk vandaag en wat verwachten ze in de toekomst?

Stel je vragen aan het panel met experten als Lesley Hustinx (vakgroep sociologie UGent) en Peter Degadt (voormalig gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro), die gespecialiseerd zijn in het beleid en de praktijk van de zorg-en welzijnssector.

Versterk je netwerk en haal nieuwe ideeën uit de kruisbestuiving met de andere zorgorganisaties.

Een verhaal schrijf je niet alleen!

Deze dag is voor directies, vrijwilligersverantwoordelijken en iedereen die binnen een voorziening samenwerkt met vrijwilligers. Ben je vrijwilligersverantwoordelijke? Motiveer dan zeker je leidinggevende om samen deel te nemen: een vrijwilligerswerking moet immers gedragen worden door de hele organisatie.

Noteer alvast 22 oktober in je agenda. Inschrijven kan vanaf 9 september.