22/09/2018
Zorgbeleid

De Specialist publiceert resultaten bevraging artsen over netwerken

Het parlement zal zich deze herfst buigen over het wetsontwerp op de locoregionale ziekenhuisnetwerken. Daarmee zal eindelijk een wettelijk kader gecreëerd worden voor het netwerkverhaal dat op het terrein al enkele jaren geleden startte. De Specialist publiceert in zijn editie van 20 september 2018 de resultaten van een bevraging bij meer dan 1000 artsen en kaderleden over hoe zij tegen de netwerken aankijken. 

U kan het dossier hier lezen. De resultaten werden verzameld in het kader van een masterproef Management en Beleid van de Gezondheidszorg aan de UGent.

Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder Zorgnet-Icuro over de enquête: "De resultaten van de enquête verbazen me op zich niet. Er is op dit ogenblik nog veel onduidelijkheid over hoe de netwerken zich in de praktijk concreet zullen realiseren. Dat zorgt voor onzekerheid bij artsen en ook bij de andere medewerkers. Dat is heel begrijpelijk. We staan met de vorming van de netwerken en de effectieve operationalisering in de ziekenhuizen voor een stap in het onbekende; het is normaal dat dit onrust creëert. Het goede nieuws is dat veel artsen achter het concept blijven staan en ook naar synergiën willen zoeken met de eerste lijn. Artsen zijn voor de ziekenhuizen een essentiële partner in dit verhaal. Het is evident dat we met hen hierover in een permanente dialoog willen gaan, en  samen naar de overheid toe een aantal randvoorwaarden willen formuleren om de netwerken effectief te kunnen realiseren. Vanuit Zorgnet-Icuro zullen we de Vlaamse ziekenhuizen in deze transitie ondersteunen, ook voor wat betreft het vormgeven van de relatie met de artsen.  We hopen dat het wetsontwerp nog dit jaar goedgekeurd wordt, zodat iedereen aan de slag kan. De geesten zijn er rijp voor".