De rol van kunst in psychiatrie en zorgsector

David vzw, een kunstorganisatie die zich inzet voor kunstprojecten in de zorgsector en voor hedendaagse kunstenaars, heeft prof. dr. Dirk De Wachter geïnterviewd over de rol van kunst in de psychiatrie en de zorgsector. Het interview zoomt in op de rol van kunst in het uiten van menselijk lijden. Dokter De Wachter refereert naar klassieke en hedendaagse kunstenaars (Picasso, De Cordier,…) om zijn stellingen te duiden.

Lees hier het interview.