De Megafoon: de waarde-volle Oikondeprijs voor een meer zorgzame samenleving

Oikonde Leuven organiseert voor de derde keer De Megafoon. Met die prijs wil het projecten bekronen en belonen die -  al dan niet geïntegreerd in een bestaande organisatie - op bijzondere wijze bijdragen tot een meer zorgzame samenleving. Vorig jaar won Het Dorpspunt uit Beveren-aan-de-ijzer. Meer in het bijzonder erkennen ze een initiatief dat:

  1. (mede) gedragen wordt door vrijwilligers.
  2. kwetsbare mensen een volwaardige plaats wil geven in de samenleving.
  3. al een relevante bijdrage heeft geleverd én nog plannen heeft om haar werking verder uit te bouwen.
  4. welzijn opvat als het creëren van meer solidariteit en verbondenheid in de samenleving, en zo een substantiële aanvulling vormt op een welzijnswerk dat vandaag sterk gestuurd wordt door marktprincipes en door een overdreven efficiëntielogica. In die zin is het haast onwillekeurig ook een initiatief dat maatschappijkritisch durft denken én handelen, en waar werken aan welzijn geen patent is van professionelen, maar essentieel gezien wordt als een opdracht voor iedereen in de gemeenschap.
  5. anderen kan inspireren om bij te dragen tot een meer solidaire en zorgzame samenleving.
  6. niet hoeft gebonden te zijn aan provinciale of landsgrenzen.  Initiatieven kunnen reeds langer bestaan of vrij recent zijn.
  7. ermee akkoord gaat dat hun project media-aandacht krijgt.

Wat houdt de onderscheiding in?

De prijs voor de laureaat bestaat uit drie luiken: 

  • een geldbedrag van 15.000€ 
  • een klein kunstwerk
  • extra media-aandacht

Daarnaast kunnen ook vier andere genomineerden elk aanspraak maken op een bedrag van 2.500€, een klein kunstwerk en extra media-aandacht.

Hoe kan je je kandidaat stellen?

Je vindt het kandidaatsdossier en verdere toelichting over De Megafoon op www.oikondeleuven.be

Kandidaturen worden verwacht ten laatste op 28 januari 2019.

De uitreiking zal gebeuren op 25 april 2019.