bloeddruk opnemen
09/09/2022
Zorgbeleid Algemene Ziekenhuizen Revalidatieziekenhuizen Woonzorg Geestelijke gezondheidszorg Eerste lijn

De gezondheidsimpact van chronische ziekten is steeds ongelijker verdeeld

Tussen 2013 en 2018 zijn de sociale ongelijkheden in het verlies aan gezonde levensjaren door chronische ziekten verder toegenomen. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van Sciensano en de Universiteit Gent, die de resultaten vergeleek van de laatste twee Belgische gezondheidsenquêtes (2013 & 2018). Meer aandacht voor de sociaal zwakkere groepen is nodig om het tij te doen keren.

Chronische ziekten zoals diabetes of hart- en vaatziekten verkorten niet alleen de levensduur, ze leiden ook tot een verminderde levenskwaliteit. Mensen die lijden aan chronische ziekten verliezen hierdoor gezonde levensjaren. Hoe vaker een chronische ziekte voorkomt onder de bevolking en hoe hoger de impact van de ziekte op de individuele patiënt, hoe hoger het verlies aan gezonde levensjaren.

Dit verlies aan gezonde levensjaren is niet gelijk verdeeld. Mensen met een lagere sociale positie verliezen systematisch meer gezonde levensjaren dan mensen met een hogere sociale positie. En het is exact deze ongelijkheid die de voorbije jaren is toegenomen. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van Sciensano in samenwerking met de Universiteit Gent.

De verklaring voor deze bevindingen, die in lijn liggen met internationaal onderzoek, zijn divers. “Chronische ziekten komen meer voor bij mensen met een lagere sociale positie en de ziekten hebben ook een grotere impact op hun levenskwaliteit”, verklaart Lisa Van Wilder, gezondheidswetenschapper aan de UGent. “Verschillende factoren spelen hierbij een rol, zoals een minder gezonde leef- en werkomgeving, mindere gezondheidsvaardigheden en een beperktere toegang tot gezondheidszorg”. 

Naarmate de bevolking veroudert en chronische ziekten minder snel leiden tot sterfte, zal de negatieve impact van chronische ziekten op de levenskwaliteit verder toenemen. “De preventie en bestrijding van chronische ziekten wordt een steeds belangrijkere prioriteit voor het beleid, zowel op Belgisch als op Europees niveau. Bijzondere aandacht voor de sociaal kwetsbaren is hierbij cruciaal om de gezondheidsongelijkheden niet verder te doen toenemen”, besluit Devleesschauwer. 

BRON: Sciensano

Lees het volledige persbericht