Dat Lucht Op
12/06/2024
Zorgbeleid Geestelijke gezondheidszorg

'Dat lucht op' vraagt aandacht voor geestelijke gezondheid van prille ouders

Twee op de drie moeders en vaders (of meeouders) ervaren emotionele uitdagingen in de periode vanaf de zwangerschap tot twee jaar na de geboorte. Daarom lanceerde Te Gek!? i.s.m. Kind en Gezin en Perinet de campagne 'Dat lucht op' om aandacht te vragen voor de geestelijke gezondheid van (aanstaande) prille ouders. Ook wil Te Gek!? de omgeving van prille ouders ervan bewust maken hoe ze helpende ondersteuning kunnen bieden.

Nu leeft nog te vaak de mythe van de ‘roze wolk’ met onrealistische verwachtingen rond het ouderschap en de komst van de baby. Terwijl prille ouders zich aanpassen aan het leven met een baby, voelen ze de druk om een goede ouder te zijn. Dit brengt twijfels en gemengde gevoelens met zich mee. Ook psychische uitdagingen en kwetsbaarheden doen zich regelmatig voor tijdens en na de zwangerschap. Volgens Vlaams onderzoek ervaart 64% van de moeders een verminderd emotioneel welbevinden. Voor de vader of meeouder worden de cijfers gelijkaardig ingeschat.

Over deze gemengde gevoelens, moeilijke momenten, psychische uitdagingen en kwetsbaarheden tijdens de overgangsperiode naar het ouderschap wordt zeer weinig gesproken. Te Gek!? wil dit taboe doorbreken met de verrassende en taboedoorbrekende campagne ‘Dat lucht op’, i.s.m. Kind en Gezin en Perinet en gedragen door vele andere experten m.b.t. het thema.

Alternatieve online geboortelijst

‘Dat lucht op’ wil de drempel verlagen voor prille ouders om te spreken over de intense emoties en uitdagingen tijdens deze periode en aangeven dat uit evenwicht geraken niet ongewoon is. Ook wil Te Gek!? prille ouders inspireren om uit te reiken naar hun omgeving, maar ook de omgeving oproepen om prille ouders te ondersteunen en het prille gezin mee ‘te dragen’.

Naar de website