Covid-19: ziekenhuizen en huisartsenkringen sluiten samenwerkingsprotocol voor staalname

Er is een algemeen tekort aan persoonlijk beschermingsmateriaal bij de staalname in het kader van het Covid-19-coronavirus. Daarom stellen de huisartsen en de ziekenhuizen voor om de staalname te gaan centraliseren. Domus Medica en Zorgnet-Icuro werkten hiervoor een generiek model uit dat de huisartsenkringen en ziekenhuizen kunnen gebruiken om lokaal afspraken te maken over hoe de staalname best gebeurt. Dit protocol is gebaseerd op het model dat is uitgewerkt door AZ KLINA en de huisartsen uit het noorden van Antwerpen.

Huisartsen zijn het eerste aanspreekpunt voor patiënten die een vermoeden hebben dat ze met het coronavirus zijn besmet. Omdat het beschermingsmateriaal bij staalname in de praktijk niet aanwezig is, is het nodig om de krachten te bundelen. Op die manier zijn de zorgverleners beter beschermd en kunnen we zuinig en oordeelkundig omspringen met het schaarse persoonlijk beschermingsmateriaal en andere middelen.

In het voorgestelde samenwerkingsprotocol tussen huisartsen en ziekenhuizen worden patiënten na telefonische triage door de huisarts verwezen naar een centrale plaats voor de staalname. Dat kan een huisartsenwachtpost zijn, een lokaal in een ziekenhuis of eventueel een container. Voordeel van deze centralisatie is dat het beschermingsmateriaal voorhanden is en efficiënt kan worden ingezet. Door het aanbieden van afspraken voor staalnamen buiten de praktijkruimte, is het mogelijk om de patiëntenstroom te scheiden. Op deze manier wordt de gescheiden patiëntenstroom beter bewaakt en wordt overdracht naar andere patiënten en/of diensten vermeden. Belangrijk is ook dat hiermee de spoeddiensten van de ziekenhuizen worden ontlast.

Voor patiënten die zich niet kunnen verplaatsen moet er ook bekeken worden hoe mobiele teams de stalen aan huis kunnen afnemen en zo de kans op besmetting verlagen.

Deze maatregelen zullen extra personeels- en materiaalkosten met zicht meebrengen. Huisartsen en ziekenhuizen rekenen op de overheid voor de financiering hiervan.

Het voorgestelde samenwerkingsprotocol tussen huisartsen en ziekenhuizen wil met deze maatregelen antwoorden bieden op de (dreigende) schaarste aan beschermingsmateriaal en het gebrek aan duidelijke oplossingen hiervoor. 

Bekijk hier de tekst van het samenwerkingsprotocol