Covid-19 Coronavirus - FAQ

Algemene publiek

www.info-coronavirus.be || Callcenter federale overheid: 0800 14689
De dagelijkse cijfers per gemeente van Sciensano vind je hier.
De cijfers over het aantal besmettingen in de Vlaamse woonzorgcentra vind je op de website van het Agentschap Zorg & Gezondheid.

 

Gezondheidsprofessionals

De voortdurend geactualiseerde richtlijnen vind je op de website van Sciensano.

 

Zorgprofessionals

De voortdurend geactualiseerde richtlijnen voor Vlaamse zorgprofessionals (ziekenhuizen, eerste lijn, woonzorg, thuiszorg, ggz, welzijn) vind je op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Op zoek naar psychosociale ondersteuning?

Door de coronacrisis staan artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, welzijnswerkers, hulpverleners en begeleiders onder zware mentale druk. Ook de bewoners van residentiële zorgvoorzieningen zijn mentaal extra kwetsbaar door de coronamaatregelen. Onzekerheid, angst en stress kunnen ernstige gevolgen hebben. De psychosociale begeleiding van zowel de zorgverleners als de bewoners is dus belangrijk. De taskforce heeft enkele materialen uitgewerkt voor de psychosociale begeleiding voor het personeel van zorg- en welzijnsvoorzieningen en de bewoners van residentiële voorzieningen en hun directe sociale omgeving. Klik hier door.

Attesten

 

Meest gestelde vragen

Zorgnet-Icuro pleegt zeer regelmatig overleg met het Agentschap Zorg & Gezondheid en met de FOD Volksgezondheid. Leden van Zorgnet-Icuro kunnen hun vragen mailen naar corona@zorgneticuro.be
Wij nemen die vragen mee naar de overlegmomenten.
De vragen waarop de overheid een antwoord formuleerde vind je in onderstaande FAQ’s.

 

Taskforce ondersteuning Vlaamse residentiële sectoren

De persberichten van de Taskforce kan u raadplegen op de website van het Departement WVG.  

 

Veilig  contact maken met bewoners en cliënten in de zorg

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan blijft voorzichtigheid en veiligheid bij het opnemen van contact echter van het grootste belang. Voor de sector van de geestelijke gezondheid en de ouderenzorg hebben we op deze pagina de actuele veiligheidsmaatregelen in een brochure gebundeld.

 

Outbreak management

Wanneer start je een outbreakplan op? Welke maatregelen moet je treffen? Hoe communiceer je best bij een uitbraak van Covid-19?
Vind hier alle informatie over outbreak management in residentiële ouderenzorg

 

Good Practices

In deze hectische tijden zien we bij onze leden-voorzieningen heel wat initiatieven ontstaan die de moeite waard zijn om met elkaar te delen. We hoeven immers niet allemaal het warm water uit te vinden en kunnen inspiratie opdoen bij elkaar. Hieronder vind je goede praktijken gebundeld per sector of thema. Wil je ook een waardevolle praktijk delen? Mail die dan naar corona@zorgneticuro.be

 

Online verpleegkundige handelingen bijschaven

De verzorging van met Covid-19 besmette bewoners stelt de Vlaamse woonzorgcentra voor grote uitdagingen. Om verpleegkundigen hierbij te ondersteunen werkten Zorgnet-Icuro en AP Hogeschool aan informatie, foto's en filmpjes die op één website gecentraliseerd staan zodat verpleegkundige handelingen snel opgefrist kunnen worden. Surf hier naar de website.

 

Financiering

Raadpleeg hier de 'telex financiering' en krijg het laatste nieuws mee over financiering tijdens de coronacrisis (enkel voor leden).

 

De zorg helpen in tijden van corona? Doe je zo!

Onze zorgverleners hebben dringend nood aan bijkomende beschermingsmaterialen zoals mondmaskers, schorten en alcoholgel. Wil je een handje helpen? Klik dan door naar deze pagina.