Compensatie voor uitzonderlijke kosten zorgsector

De zorgsector zal gecompenseerd worden voor de uitzonderlijke kosten door de coronacrisis, dat liet Vlaams minister Wouter Beke weten in een persbericht. Lees hier het volledige persbericht:

De zorgvoorzieningen ervaren tijdens de coronacrisis financiële noden. Zo maken zij buitengewone kosten, in de eerste plaats voor het aankopen van materiaal en de herinrichting van infrastructuur. De Vlaamse Regering zal de kosten compenseren op vlak van gebouwen, apparatuur, uitrusting, beschermingsmateriaal, desinfecteringsproducten, testmateriaal, wasserij en speciale afvalverwerking.

We deden als Vlaamse overheid veel aankopen van beschermend materiaal. Maar ook de zorgsector zelf heeft hier kosten gemaakt. Ook de infrastructuur moest worden aangepast: in de ziekenhuizen en in andere zorgvormen. Zo kwamen er aparte afdelingen voor COVID19-patiënten (cohortzorg). Ook hier komt de Vlaamse overheid tussen.

Voorzieningen kunnen kiezen voor een forfaitair bedrag als tegemoetkoming. Indien dit niet zou volstaan, kunnen ze ook een hogere compensatie krijgen mits bewijzen van de gemaakte kosten. In onderstaande tabel vindt u het overzicht van de bedragen.

De maximale kostprijs van deze maatregelen wordt geraamd op ongeveer 95 miljoen euro.

Wouter Beke, Vlaams minister: “Onze zorg- en welzijnsvoorzieningen kampen met heel wat uitdagingen in deze coronacrisis. Wat minder naar voren komt, is dat de crisis ook een stevige financiële impact heeft. Zorgen om geld is echt wel het laatste wat de zorgverleners op het terrein nodig hebben. Daarom zorgt de Vlaamse Regering voor de nodige compensaties.”
 

instellingen forfaitaire bedrag in euro maximumbedrag in euro per eenheid eenheid
algemene ziekenhuizen 500 1000 algemeen of universitair ziekenhuisbed
universitaire ziekenhuizen
psychiatrische ziekenhuizen 200 600 psychiatrisch ziekenhuisbed of FOR-K-bed
revalidatieziekenhuizen 200 600 erkend bed
residentiële revalidatievoorzieningen 200 600 residentiële capaciteitseenheid
psychiatrische verzorgingstehuizen 200 600 erkende opname-eenheid of FOR-PVT-bed
initiatief van beschut wonen met een collectieve woongelegenheid 200 600 collectieve huisvestingseenheid
woonzorgcentra 200 600 erkende woongelegenheid
centra voor kortverblijf 200 600 erkende woongelegenheid
residentiële voorzieningen in de jeugdhulp 100 400 erkende module verblijf
centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning 100 400 residentiële opvangplaats in de typemodules zeer korte residentiële opvang, lange residentiële opvang en crisisopvang
voorzieningen voor personen met een handicap 100/200 400/600 per gebruiker