Het doel van de indicatoren is om de kwaliteit van de ziekenhuizen in kaart te brengen en te verbeteren

Centrale website brengt zorgkwaliteit in kaart

Vlaams minister Jo Vandeurzen lanceert vandaag de website zorgkwaliteit.be. Op deze website staan de resultaten van kwaliteitsmetingen in de meeste erkende Vlaamse ziekenhuizen. De bezoeker vindt er per ziekenhuis cijfers over borstkanker en de ervaringen van patiënten in het ziekenhuis. Hij kan ziekenhuizen onderling ook makkelijk vergelijken 

De komende maanden en jaren zal zorgkwaliteit.be stap voor stap worden aangevuld met cijfers over andere thema’s. De website en de cijfers zijn een resultaat van het Vlaams indicatorenproject waar ziekenhuizen vrijwillig aan deelnemen. Ook het aantal ziekenhuizen op deze website kan nog toenemen. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “De ziekenhuizen kiezen zelf, vrijwillig, of ze meedoen met de kwaliteitsindicatoren en of ze hun resultaten op deze website plaatsen. Dat de overgrote meerderheid van de ziekenhuizen er meteen voor kiest om mee te werken, bewijst hoe belangrijk ze de kwaliteit van hun dienstverlening vinden en dat ze hun patiënten daar ook uitgebreid over willen informeren.”

De voorbije jaren hebben de ziekenhuizen, samen met het agentschap Zorg en Gezondheid en andere partners, zich verenigd in een “Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals, VIP²” om voor verscheidene domeinen of thema’s kwaliteitsindicatoren op te stellen. Het gaat voorlopig om de domeinen moeder en kind, orthopedie, cardiologie, borstkanker, beroertezorg en algemene of ziekenhuisbrede indicatoren, zoals patiëntenervaringen. De indicatoren in deze domeinen zijn opgesteld door experten uit de ziekenhuizen zelf, vertegenwoordigers van beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen in samenwerking met het Vlaams Patiëntenplatform. De relevantie van deze indicatoren wordt permanent geëvalueerd. Er komen op termijn ook nieuwe indicatoren of nieuwe domeinen bij.

Het doel van de indicatoren is om de kwaliteit van de ziekenhuizen in kaart te brengen en te verbeteren. Van bij het begin hebben heel wat deelnemende ziekenhuizen zich geëngageerd om de resultaten bekend te maken aan het brede publiek en dat in de eerste plaats via hun eigen website. De website zorgkwaliteit.be, die alle beschikbare resultaten nu verzamelt op één centrale plek, gaat nog een stapje verder.

Resultaten op www.zorgkwaliteit.be

Bij de start zijn deze resultaten beschikbaar:

  • 10 indicatoren over borstkanker, zoals overleving, diagnosestelling en bepaalde behandeltechnieken. Het gaat over berekeningen gemaakt in 2014, gebaseerd op data uit 2009-2011;
  • 3 indicatoren over de ervaring van patiënten: hoe scoren zij hun ziekenhuis, bevelen zij hun ziekenhuis aan, en staat er op de ziekenhuiswebsite voldoende informatie? De data komen van een peiling bij patiënten uit 2014.

De eerstvolgende resultaten zijn de algemene, ziekenhuisbrede indicatoren over handhygiëne en geneesmiddelenvoorschrift. Deze worden nog dit jaar verwacht op de website.

Het indicatorenproject is vrijwillig: elk ziekenhuis kiest zelf of het meedoet of niet en elk ziekenhuis kiest ook zelf of het zijn resultaten bekend maakt of niet. De grote meerderheid van de 63 erkende ziekenhuizen in Vlaanderen doet mee:

  • Voor borstkanker: 48 ziekenhuizen meten de borstkankerindicatoren. 42 van die ziekenhuizen maken hun resultaten nu ook bekend op de centrale website zorgkwaliteit.be. 
  • Voor patiëntenervaringen: 42 ziekenhuizen hebben hun patiëntenervaringen gemeten via dit project, 39 daarvan publiceren hun resultaten op de website.

Minister Vandeurzen: “Deze website wordt een belangrijke informatiebron over kwaliteit in onze ziekenhuizen.  Dit is een verdere stap naar meer transparantie. En op termijn zal de website dan beheerd worden door het nog op te richten Vlaams Instituut voor Kwaliteit van de Zorg”.