Consultatie
08/12/2021
Zorgbeleid Geestelijke gezondheidszorg

Centra Geestelijke Gezondheidszorg breiden forensische werking uit met focus op seksueel delinquenten

De afgelopen jaren nam de druk binnen de forensische werkingen van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) toe. De verhoogde maatschappelijke aandacht en het bewustzijn omtrent de problematiek rond seksueel geweld spelen daarin een rol. Daarnaast zorgt de toegenomen aandacht voor alternatieve bestraffing en herstel voor een stijging in het aantal meldingen bij de gespecialiseerde behandelcentra. Ook andere forensische problematieken of situaties van intrafamiliaal geweld zijn duidelijk aanwezig in de maatschappij en vragen soms een gespecialiseerde behandeling, om recidive te vermijden en herstel mogelijk te maken. In 2019 liepen er binnen deze forensische teams in totaal 5.747 behandelingen.

Vlaanderen zal daarom, op initiatief van Welzijnsminister Wouter Beke, de capaciteit van de forensische zorg van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) vergroten. Er wordt een behandelaanbod opgezet dat gespecialiseerd aan de slag gaat, onder meer met daders van seksuele misdrijven, maar even goed de kaart van preventie trekt.

Mario De Prijcker (directeur CGG VAGGA in Antwerpen): ‘Behandeling blijkt de beste preventie voor recidive. De return on investment is dan ook zeer groot. Dat is maatschappelijk van groot belang. Uiteraard is voorkomen nog beter dan genezen. Het belang van investeringen in preventie en vroeginterventie bij (seksueel) grensoverschrijdend gedrag is dan ook cruciaal.’

Dat deze investering noodzakelijk is, beaamt ook het Universitaire Forensische Centrum (UFC) in Antwerpen. Het UFC biedt gespecialiseerde ambulante behandeling aan personen die afwijkend seksueel gedrag stellen en staat als Vlaams steuncentrum in voor de wetenschappelijke en logistieke ondersteuning van de teams, die de aanpak van deze problematiek in Vlaanderen mogelijk maken.

Minne De Boeck, criminoloog UFC: ‘De groter wordende vraag naar een evidence-based aanpak en nauwgezette toepassing van risicotaxatie en -management vereist meer capaciteit en expertise. Hoewel dit laatste positieve tendensen zijn, stellen wij vast dat dit een invloed heeft op de werking van het gespecialiseerd hulpverleningslandschap. Als Vlaams steuncentrum aangaande seksueel afwijkend gedrag vinden wij het dan ook belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in een kwalitatieve aanpak van seksueel geweld.’