Campagne ziekenhuizen ‘Ook selfies kunnen bijwerkingen hebben’

Via een affichecampagne willen ziekenhuizen hun patiënten en medewerkers sensibiliseren over foto’s, selfies, en ander audiovisueel beeldmateriaal in zorgvoorzieningen. Een foto maken kan in de meeste voorzieningen wel, maar enkel indien mensen niet ongewenst mee in beeld komen en het onderzoek niet gehinderd wordt. Met deze affiche willen de ziekenhuizen de patiënten, bezoekers en medewerkers laten weten dat ze sterk bekommerd zijn om hun privacy. 

We maken foto’s van alles wat we meemaken. Of we nu een leuke uitstap maken, onze kinderen voor het eerst naar school brengen, of geërgerd zijn omdat we moeten wachten. Alles leent zich voor de gevoelige plaat.

Een bezoek aan of een verblijf in een zorgvoorziening is daar geen uitzondering op. Zorgvoorzieningen kunnen hun patiënten, bezoekers en medewerkers niet verbieden om foto’s of filmpjes te maken. Wel is het belangrijk dat andere mensen niet ongewild in beeld komen. Te vaak staat er, veelal onbewust, een andere patiënt, bezoeker of zorgmedewerker mee op de foto of in het filmpje. Dat audiovisueel materiaal wordt dan nog vaak gedeeld op sociale media, waardoor het al eens een eigen leven durft te gaan leiden.

Toestemming is altijd vereist

Het portretrecht vereist nochtans in bijna alle gevallen een toestemming van de betrokkene, zowel voor het maken van opnames (foto’s, video’s, geluidsopnames) als voor het gebruik (bv. het verspreiden) ervan.   

Publieke plaatsen vormen hierop een uitzondering. Op publieke plaatsen, kan een persoon zich niet verzetten tegen het maken van een afbeelding. Een zorgvoorziening kan volgens Zorgnet-Icuro echter zeker niet als een “publieke plaats” worden beschouwd.

Een andere uitzondering is dat ook voor afbeeldingen van een menigte mensen, waarbij het individu “zijn persoonlijk karakter” verliest, in principe geen toestemming vereist is. In zorgvoorzieningen zou vanuit die optiek enkel een uitzondering gemaakt kunnen worden in het geval van een publieke gebeurtenis zoals een opendeurdag.

Vervolg

Deze affiche is een vervolg op het project 'Respectvol met elkaar omgaan, daar wordt iedereen beter van' van zes Antwerpse ziekenhuizen (UZA, AZ Monica, GZA-ziekenhuizen, Heilig Hartziekenhuis Lier en Revarte) over de rechten en plichten van de patiënt. Eerder lanceerden zij twee affiches, één over verbaal geweld en één over fysiek geweld in de ziekenhuizen.

De campagne kreeg aandacht in Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws en op Radio 2.

Bestelling?
Leden die geïnteresseerd zouden zijn een bestelling van de affiches te plaatsen, kunnen zich wenden tot Mieke Vasseur, medewerker communicatie, voor meer informatie (mieke.vasseur@zorgneticuro.be)