Campagne 'Ga voor welzijn en zorg!'

PERSBERICHT. De journaals worden deze dagen gevuld met de Rode Duivels, maar ook met allerlei fragmenten over de federale en de Vlaamse regeringsvorming. Hierbij valt het ons op dat na de vele verkiezingsbeloftes het geluid van besparingen weerklinkt.

Er zullen geen of te weinig middelen zijn, wordt door betrokken partijen gezegd. Dit terwijl enkele weken geleden nog met miljoenen voor de welzijns- en gezondheidszorg werd gegoocheld. Het contrast met de partijprogramma’s is manifest aanwezig. Bovendien moet wat de vorige Vlaamse regering op poten zette, verder gerealiseerd worden in deze nieuwe regeerperiode.

Absoluut, FOVIG, KVG, Netwerk tegen Armoede, Onafhankelijk leven, SOM de federatie van sociale ondernemingen, Vereniging van de Diensten Gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap, Vlaams Patiëntenplatform, Vlaams Welzijnsverbond, VFG en Zorgnet Vlaanderen slaan daarom de handen in elkaar door een gezamenlijke campagne “Ga voor welzijn en zorg” op te zetten. Met deze campagne geven wij aan dat wij het erg belangrijk vinden dat de nieuwe Vlaamse regering een beleid voert met een warm hart voor een samenleving die kiest voor solidariteit, betrokkenheid, oplossingen voor zorgvragen en armoedebestrijding! Wij pleiten voor een betaalbare, kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg!

Onze oproep aan de nieuwe Vlaamse regering luidt dan ook: Ga voor welzijn en gezondheidszorg! Investeren in welzijn en zorg is kiezen voor de toekomst. Investeren in welzijn en zorg is belangrijk, omdat we nood hebben aan onderlinge solidariteit. De grote noden en stijgende behoeften aan zorg zijn bekend. De ambities om die op te lossen zijn in de campagnes geformuleerd (andere zorg, meer zorg...) en de kwaliteit van de zorg mag zeker niet dalen. Nu niet investeren in welzijn en zorg zou fout zijn. Investeringen in de welzijns- en gezondheidszorg brengen op termijn immers ook op, doordat latere en zwaardere kosten vermeden worden.

Met de vele beloftes voor de verkiezingen, leek het erop dat deze investeringen ook gerealiseerd zouden worden. Nu horen we een ander geluid… Welzijn en gezondheidszorg voor én na 25 mei 2014 blijven belangrijk voor een warme samenleving. Met andere woorden: Ga voor welzijn en zorg!

Luister naar de visie van de politieke partijen vóór 25 mei