Buurtbar Beringen wint De Megafoon van Oikonde Leuven

Op donderdag 25 april heeft Oikonde Leuven voor de derde keer De Megafoon uitgereikt. 'Buurtbar Beringen' kwam als winnaar uit de bus. Naast een geldprijs van 15.000 euro krijgen ze ook een kunstwerk van Roeland Kotsch. Dit jaar dongen 52 initiatieven naar de hoofdprijs. 

‘Buurtbar’ in Beringen is een buurtversterkend initiatief dat het sociaal isolement van kwetsbare ouderen wil tegengaan. Met een mobiele koffiebar, huisbezoeken en andere initiatieven worden bruggen gebouwd tussen burgers en bestaande diensten. ‘Buurtbar’ is een project van Oasis Belgium VZW.

‘Buurtbar Beringen’ wordt bekroond met De Megafoon, een onderscheiding die de vzw Oikonde Leuven toekent aan een welzijnsproject dat op een bijzondere wijze bijdraagt aan een meer zorgzame samenleving. ‘Buurtbar’ heeft de Megafoon-prijs van 15.000 euro gekregen samen met een kunstwerk van Roeland Kotsch. De 4 andere laureaten krijgen elk 2.500 euro. 

52 gedreven projecten, 

52 initiatieven uit de verschillende Vlaamse provincies en Brussel schreven zich in voor de derde oproep van De Megafoon. Daaruit nomineerde een jury (met drie leden van Oikonde Leuven en drie externen) vijf laureaten, die hun initiatief komen voorstellen. 

  • ‘Buurtbar’ in Beringen is een buurtversterkend initiatief, gedragen door gedreven vrijwilligers. Met een omgebouwd retrocaravannetje strijken ze neer in verschillende buurten met weinig voorzieningen en een hoge concentratie van ouderen. Eenzaamheid is een onderschat probleem bij deze bevolkingsgroep. Met de mobiele koffiebar, huisbezoeken en andere initiatieven gaan ze sociaal isolement tegen en bouwen ze bruggen tussen burgers en bestaande diensten. Buurtbar is een project van Oasis Belgium VZW.
  • ‘De Groene Ridder’ is een project van Buurtwerk ’t Lampeke in Leuven. Met een fietstaxi vervoeren vrijwilligers mensen, die minder mobiel zijn, op een creatieve en aantrekkelijke manier naar de gewenste bestemming. In dit initiatief worden verschillende maatschappelijke thema’s verbonden: armoede en sociale uitsluiting, duurzame mobiliteit, buurtopbouw. De vrijwillige fiets-chauffeurs doen meer dan ‘vervoeren’: ze zorgen mee voor een aangenaam contactmoment en zijn een poort naar de buitenwereld.
  • ‘Huizen van vrede’ wil in Brugge drie belangrijke zaken realiseren in het integratieproces van erkende vluchtelingen: zoeken naar huisvesting, zorgen voor ‘omarmers’ en bevorderen van gezinshereniging. Met de ondersteuning van een grote groep vrijwilligers krijgen 150 nieuwkomers betere kansen op de woningmarkt. Dit project biedt materiële en administratieve ondersteuning , maar bouwt tegelijk ook mee aan een warme onthaalcultuur en genereert positieve verhalen rond dit thema bij de gewone Bruggeling.
  • ‘De Schoolpoortwerkers’ is een project van buurthuis ‘Vrienden van het Huizeke’ in de Brusselse Marollen. Ervaringsdeskundigen in de armoede zijn brugfiguur aan de schoolpoort. Ze luisteren, spreken en ondersteunen de ouders die hier dagelijks hun kinderen brengen of afhalen. Ze vormen ‘de nulde lijn’ en leiden kwetsbare mensen toe naar de bestaande hulpverleningsinstanties zoals OCMW, CLB, CAW,…  Op die manier worden nu al 70 gezinnen bereikt.
  • ‘Uilenspel’ biedt in Gent buurtgerichte schoolse ondersteuning aan kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen. 300 vrijwilligers gaan in hun buurt bij evenzoveel gezinnen thuis regelmatig langs. Ze begeleiden het kind en de ouders bij de schoolse context. De focus van de begeleider ligt op de positieve aandacht voor het kind en het verhogen van de schoolse motivatie. Na een tijd ontstaan vertrouwensbanden en verbreedt het netwerk van zowel het gezin als de vrijwilliger. Uilenspel streeft naar gelijke kansen voor alle kinderen, ongeacht hun afkomst. De solidariteit tussen kansrijke en kansarme bewoners van Gent wordt versterkt.   

Het oordeel van de jury over Buurtbar Beringen luidt: Met een mobiele koffiebar slaagt ‘Buurtbar’ erin om op een originele wijze mensen samen te brengen. Dit initiatief brengt volgens de jury een onderschat probleem in de samenleving op een warme manier onder de aandacht:  een groeiend aantal vereenzaamde ouderlingen verlaat nog moeilijk hun huis en vindt geen aansluiting meer met de buurt en met bestaande voorzieningen. Een groep vrijwilligers stapt outreachend en aanklampend naar deze mensen toe voor een gezellige babbel aan de koffiebar, een bezoek aan huis, een groepsgesprek, info-momenten rond aangebrachte thema’s, introductie in een ‘Duo Plus-contact’, ‘Digibabbels’ met vrijwillige studenten. ‘Buurtbar’ werkt ook samen met reguliere voorzieningen, woonzorgcentra, lokale dienstencentra, buurtwerkingen, seniorenverenigingen. Het initiatief heeft een brugfunctie tussen mensen over verschillende generaties heen, en tussen kwetsbare mensen en het bestaande formele en informele aanbod. Het viel de jury bovendien op dat dit project sterk wordt gedragen door een groep gemotiveerde vrijwilligers.

Op Sociaal.net kan je een interview over 'Buurtbar Beringen' lezen.