Brusselse wegwijzer in welzijn en zorg gidst u door doolhof van instellingen in Brussel

Voelt u zich als inwoner van Brussel soms verloren in de sociale sector of de gezondheidszorg? Welke overheden zijn verantwoordelijk? Kent u alle bevoegde ministers? Vanaf vandaag kunt u het cahier van Ars Collaborandi lezen. Daarin wordt een duidelijk beeld geschetst van de institutionele werking in Brussel.

Wanneer een ziekenhuis een bijgebouw wil huren, komt het geld van de federale overheid. Een container huren is echter een gemeenschapsbevoegdheid. Of was het andersom? Wie in de Brusselse gezondheids- en welzijnssector werkt, weet uit ervaring dat de verdeling van bevoegdheden in België een kluwen is.

Een nieuw naslagwerk wil onontbeerlijke informatie leveren en antwoorden bieden over de oorsprong van de bekende Brusselse ‘institutionele lasagne’, de verdeling van de bevoegdheden tussen de verschillende beleidsniveaus (van federaal tot lokaal) en de gevolgen ervan voor de organisatie van welzijn en gezondheidszorg in Brussel. Aan de hand van concrete voorbeelden biedt deze gids u ook een blik op enkele goede praktijken waaruit het belang blijkt van samenwerking op het terrein om in deze complexe realiteit de bevoegdheidsgrenzen te overbruggen. Tot slot is er een overzichtelijke poster met de bestaande types van diensten per gemeenschap, in functie van de sector en het doelpubliek.

Net zoals welzijns- en gezondheidsbevoegdheden een gecoördineerde aanpak vergen, gebaseerd op samenwerkingsfederalisme, is ook dit cahier het resultaat van een samenwerking tussen ondersteuningsorganisaties in welzijn en zorg over de taal- en gemeenschapsgrenzen heen. 

Raadpleeg de brochure in het Nederlands en het Frans.