Bezoek in psychiatrische ziekenhuizen terug mogelijk vanaf 11 mei

Vanaf 11 mei is er opnieuw bezoek mogelijk in de psychiatrische ziekenhuizen in ons land. De overheid legde daarvoor de richtlijnen vast. De voorzieningen bereiden zich nu voor op een concreet en naar hun mogelijkheden aangepast plan om hun deuren op een veilige manier beperkt open te zetten. Zo kunnen ze tegemoetkomen aan de psychosociale en relationele noden van hun patiënten en naasten.

Bij het opnieuw toelaten van bezoek is een goed evenwicht tussen menselijkheid en veiligheid het uitgangspunt. Elke voorziening zal – naargelang de concrete situatie en mogelijkheden – die inschatting moeten maken. Om bezoek veilig te kunnen laten verlopen is het nodig dat:

 1. Er voldoende personeel beschikbaar is voor voorbereiding en begeleiding;
 2. Er voldoende persoonlijk beschermingsmateriaal is.

 

Dit zijn de voornaamste basisregels voor bezoek aan psychiatrische ziekenhuizen:

 • Iedereen respecteert maximaal de social distancing.
 • Per bezoekmoment is maximum 1 bezoeker per patiënt toegelaten. Voor kinderen zijn beide ouders toegelaten. De bezoekers per patiënt zijn bij voorkeur zoveel mogelijk dezelfde personen.
 • Patiënten kunnen onder begeleiding van een medewerker met een andere persoon een buitenactiviteit ondernemen (mits social distancing).
 • Bezoek kan enkel plaatsvinden als bezoeker en patiënt gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonden.
 • In principe is er geen bezoek mogelijk bij patiënten met een (vermoedelijke) Covid-besmetting (behoudens uitzondering, bijvoorbeeld palliatieve patiënten).
 • Voor patiënten die tot een risicogroep behoren (ouderen, personen met hart- en vaatziekten, chronische aandoeningen) is wegens de risico’s bezoek niet toegelaten. Hiervan kan men onder strikte voorwaarden en in overleg met de behandelende arts afwijken.  
 • Het bezoek vindt plaats in een aparte daartoe voorziene ruimte (bv. bezoekruimte, vergaderruimte,…) of open lucht. De ruimten worden na het bezoek gedesinfecteerd.  
 • Een correcte handhygiëne is verplicht. Bezoekers wassen of ontsmetten voor en na het bezoek hun handen. Hiervoor zijn de nodige middelen voorzien.
 • Alle bezoekers dragen een mondmasker (stoffen of chirurgisch).
 • Met de bezoekers worden afspraken gemaakt rond tijdstip en duur van het bezoek.
 • Elke bezoeker wordt geregistreerd.

Voorlopig kunnen minderjarigen vanuit de psychiatrische ziekenhuizen nog niet op bezoek naar huis. Vanaf de heropening van de scholen is dat wel mogelijk. De ziekenhuizen zullen hier zelf een regeling rond uitwerken, rekening houdend met voldoende voorzorgsmaatregelen en de situatie van de betrokkenen.  

Zorgnet-Icuro is blij met deze richtlijnen. Ze bieden een evenwicht tussen veiligheid en de nood aan sociaal contact en laten voldoende ruimte aan de voorzieningen om een bezoekregeling op maat uit te werken, aangepast aan de specifieke noden van de patiënten en rekening houdend met de haalbaarheid voor de voorzieningen.  Bezoekregelingen kunnen dus in hun concrete uitwerking van ziekenhuis tot ziekenhuis verschillen; er kunnen ook verschillen zijn in de exacte datum waarop de bezoekregeling in werking treedt.